มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
พื้นที่เครือข่าย (GIS) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Smart Online
สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ
11 ก.ย. 60 | เข้าชม : 9

สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ

วันนี้ (4 กันยายน 2560) นาวาอากาศเอกไพฑูรย์ ม่วงมิ่งสุข เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์กองทัพอากาศ เป็นประธานเปิดงาน
โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และดร.ศรัณญา เบญจกุล อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นสื่อมวลชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศกว่า 40 คน เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ รวมถึงเผยแพร่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้าง Generation Z ปลอดบุหรี่ เพื่อปกป้องเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่ อีกทั้งเพื่อช่วยเผยแพร่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยงานสัมมนาจัดในวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ ห้องชวนชม 1 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

 

Share
To Top