กิจกรรม

ท่องเที่ยววิถีใหม่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ประกาศเป็นอุทยานปลอดบุหรี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพนักท่องเที่ยว สอดรับกับนโยบายของ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

GenZภูเก็ต ขยายเครือข่ายแกนนำเยาวชนไม่สูบบุหรี่ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน GenZ ภูเก็ตปลอดบุหรี่ รุ่นที่ 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้แกนนำเยาวชนGenZภูเก็ต ได้คิดกระบวนการ กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ด้วยตัวเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ แลขับเคลื่อนงานด้านควบคุมยาสูบในจังหวัด โดยแกนนำเยาวชนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้นำสื่อนักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ รุ่นที่ 2

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดการอบรมผู้นำสื่อนักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ชูนวัตกรรมป้องกันเยาวชนติดบุหรี่

วันนี้ (26 กันยายน 2563) เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Smoke-free School Innovation 2020 ในเขตภาคใต้ เพื่อมอบรางวัลนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่นที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ

ครูอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก

ครูอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก\"

\"เยาวชนควนโดน ร่วมรณรงค์ห่างไกลบุหรี่ และยาเสพติด\"

\"เยาวชนควนโดน ร่วมรณรงค์ห่างไกลบุหรี่ และยาเสพติด\"

งาน Smoke-free School Innovation 2020 และ ก้าวต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : ภาคกลาง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงจัดงาน Smoke-free School Innovation 2020 และ ก้าวต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : ภาคกลาง เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องดอนเมือง 1 - 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

“โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) ขับเคลื่อนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”

“โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) ขับเคลื่อนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”

cigbuster

Game cigbuster

cigbuster