กิจกรรม

ครูอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก

ครูอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก\"

\"เยาวชนควนโดน ร่วมรณรงค์ห่างไกลบุหรี่ และยาเสพติด\"

\"เยาวชนควนโดน ร่วมรณรงค์ห่างไกลบุหรี่ และยาเสพติด\"

งาน Smoke-free School Innovation 2020 และ ก้าวต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : ภาคกลาง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงจัดงาน Smoke-free School Innovation 2020 และ ก้าวต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : ภาคกลาง เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องดอนเมือง 1 - 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

“โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) ขับเคลื่อนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”

“โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) ขับเคลื่อนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”

สื่อมวลชนฐานสำคัญ ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่

สัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่น 50 คน จาก 26 จังหวัดทั่วประเทศ ฐานสำคัญ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563

ชูนวัตกรรมป้องกันนักเรียนติดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุน ของ สสส. จัดงาน Smoke-free School Innovation 2020 ในเขตภาคเหนือ เพื่อมอบรางวัลนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น

อบต.บุ่งหวาย ก้าวสู่ตำบลปลอดบุหรี่ต้นแบบด้วยมาตรการควบคุมยาสูบที่เป็นรูปธรรม

ตำบลบุ่งหวาย กับการดำเนินงานตำบลปลอดบุหรี่ ตั้งแต่ปี 2560 มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ “สานพลังชุมชนตำบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่”

อบต.น้ำผุด ระดมทุกภาคส่วนขับเคลื่อน อบต.ปลอดบุหรี่

ขับเคลื่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้คนในตำบลน้ำผุด ปลอดภัย ปลอดบุหรี่ และมีสุขภาพที่ดี

cigbuster

Game cigbuster

cigbuster