มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
เปิดโปงสมาคมผู้ค้ายาสูบบิดเบือนความจริง
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยกรณีที่อุปนายกสมาคมการค้ายาสูบไทย นางอัญชนา ชีววิมล ออกข่าวว่าร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ จะทำลายร้านค้าปลีกขนาดเล็กนั้น เป็นการกล่าวอ้างที่ไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิง
22 ต.ค. 57 | เข้าชม : 28
 • อินเดียบังคับภาพคำเตือนยาสูบขนาด 85%
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเทศที่จำหน่ายในอินเดียตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 ต้องพิมพ์ภาพคำเตือนขนาด 85% ของพื้นที่ซองบุหรี่ทั้งสองข้าง จากกฎหมายปัจจุบันที่ภาพคำเตือนมีขนาด 40% และพิมพ์อยู่เพียงด้านเดียวของซองบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือเฉลี่ยข้างละ 20% ซึ่งทำให้อินเดียที่เดิมมีภาพคำเตือนขนาดใหญ่ลำดับที่ 136 ของโลก พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเท่ากับประเทศไทย ทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าส่วนที่เป็นรูปภาพต้องมีขนาด 60% และส่วนที่เป็นข้อความคำเตือนมีขนาด 20% โดยในส่วนที่เป็นข้อความคำเตือนนั้น จะต้องพิมพ์ด้วยภาษาเดียวกันกับที่ใช้กับชื่อยี่ห้อบุหรี่ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งหากเป็นภาษาอังกฤษต้องมีภาษาอินเดียด้วย โดยต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนภาพทุก 12 เดือน และให้เวลาสองเดือนสำหรับสินค้าค้างสต็อกที่จะขายในตลาดได้ ในแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนภาพคำเตือน ที่สำคัญคือกฎหมายกำหนดขนาดภาพคำเตือนขนาดเล็กที่สุดว่ามีความกว้าง 3.5 ซม. และยาว 4.0 ซม. เป็นอย่างน้อยสำหรับซองบุหรี่มาตรฐาน ทำให้สินค้ายาสูบที่ซองมีขนาดเล็กกว่าซองบุหรี่ ซิกาแรตขนาดมาตรฐาน ต้องขยายขนาดซองเพิ่มขึ้น ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด ขณะที่ซองบุหรี่ที่มีขนาดภาพคำเตือนขนาดใหญ่ขึ้น ภาพคำเตือนต้องมีขนาดสัดส่วน 85% ของพื้นที่ซองที่ใหญ่ขึ้น
  21 ต.ค. 57 | เข้าชม : 23
 • สารภีต้นแบบอำเภอปลอดบุหรี่
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พัฒนาให้อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอเข้มแข็งปลอดบุหรี่ต้นแบบ พัฒนาให้เกิดกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการ บูรณาการงานควบคุมยาสูบในชุมชนระดับอำเภอ
  10 ต.ค. 57 | เข้าชม : 72
 • ชูบางระจันต้นแบบอำเภอปลอดบุหรี่
  ชูบางระจันต้นแบบอำเภอปลอดบุหรี่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นำร่องพัฒนาให้เป็นอำเภอปลอดบุหรี่ต้นแบบ จากการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ สนับสนุนการดำเนินโครงการโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  9 ต.ค. 57 | เข้าชม : 73
 • ป้ายบิลบอร์ด
  ป้ายบิลบอร์ด
  7 ต.ค. 57 | เข้าชม : 97
 • บริษัทบุหรี่แทรกแซงการประชุมอนุสัญญาควบคุมยาสูบที่มอสโคว์
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยเอกสารเตือนจากองค์การอนามัยโลก ให้ประเทศต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบที่กำหนดว่า “ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีควบคุมยาสูบครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 - 18 ตุลาคมนี้ ที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ต้องไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ หรือสนับสนุนโดยธุรกิจยาสูบ”
  29 ก.ย. 57 | เข้าชม : 96
 • มหิดลรุกหนัก สร้างคนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน
  มหิดลรุกหนัก สร้างคนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน
  24 ก.ย. 57 | เข้าชม : 111
 • เยาวชนรวมพลัง ขอพื้นที่หายใจให้เต็มปอด(ปลอดควันบุหรี่)
  เยาวชนรวมพลัง ขอพื้นที่หายใจให้เต็มปอด(ปลอดควันบุหรี่)
  22 ก.ย. 57 | เข้าชม : 150
 • ภาพคำเตือน 85 %
  ภาพคำเตือน 85 %
  22 ส.ค. 57 | เข้าชม : 299
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ
  รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ
  7 พ.ค. 57 | เข้าชม : 907
 • นำเสนอผลการดำเนินโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี
  นำเสนอผลการดำเนินโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี
  17 ม.ค. 57 | เข้าชม : 523
เรื่องแนะนำ
เรื่องยอดนิยม
เปิดโปงสมาคมผู้ค้ายาสูบบิดเบือนความจริง
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยกรณีที่อุปนายกสมาคมการค้ายาสูบไทย นางอัญชนา ชีววิมล ออกข่าวว่าร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ จะทำลายร้านค้าปลีกขนาดเล็กนั้น เป็นการกล่าวอ้างที่ไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิง
22 ต.ค. 57 | เข้าชม : 28
 • ศุนย์ข่าวปลอดควัน ฉบับที่ 18/2557 เดือนตุลาคม
  ทันสถานการณ์ ศุนย์ข่าวปลอดควัน ฉบับที่ 18/2557 เดือนตุลาคม
  17 ต.ค. 57 | เข้าชม : 25
 • ห้ามนำเข้าบารากู่บุหรี่ไฟฟ้าบิ๊กตู่สั่งลุยร้านเหล้ารอบสถานศึกษา
  ห้ามนำเข้าบารากู่บุหรี่ไฟฟ้าบิ๊กตู่สั่งลุยร้านเหล้ารอบสถานศึกษา
  15 ต.ค. 57 | เข้าชม : 43
 • อินเดียบังคับภาพคำเตือนยาสูบขนาด 85%
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเทศที่จำหน่ายในอินเดียตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 ต้องพิมพ์ภาพคำเตือนขนาด 85% ของพื้นที่ซองบุหรี่ทั้งสองข้าง จากกฎหมายปัจจุบันที่ภาพคำเตือนมีขนาด 40% และพิมพ์อยู่เพียงด้านเดียวของซองบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือเฉลี่ยข้างละ 20% ซึ่งทำให้อินเดียที่เดิมมีภาพคำเตือนขนาดใหญ่ลำดับที่ 136 ของโลก พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเท่ากับประเทศไทย ทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าส่วนที่เป็นรูปภาพต้องมีขนาด 60% และส่วนที่เป็นข้อความคำเตือนมีขนาด 20% โดยในส่วนที่เป็นข้อความคำเตือนนั้น จะต้องพิมพ์ด้วยภาษาเดียวกันกับที่ใช้กับชื่อยี่ห้อบุหรี่ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งหากเป็นภาษาอังกฤษต้องมีภาษาอินเดียด้วย โดยต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนภาพทุก 12 เดือน และให้เวลาสองเดือนสำหรับสินค้าค้างสต็อกที่จะขายในตลาดได้ ในแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนภาพคำเตือน ที่สำคัญคือกฎหมายกำหนดขนาดภาพคำเตือนขนาดเล็กที่สุดว่ามีความกว้าง 3.5 ซม. และยาว 4.0 ซม. เป็นอย่างน้อยสำหรับซองบุหรี่มาตรฐาน ทำให้สินค้ายาสูบที่ซองมีขนาดเล็กกว่าซองบุหรี่ ซิกาแรตขนาดมาตรฐาน ต้องขยายขนาดซองเพิ่มขึ้น ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด ขณะที่ซองบุหรี่ที่มีขนาดภาพคำเตือนขนาดใหญ่ขึ้น ภาพคำเตือนต้องมีขนาดสัดส่วน 85% ของพื้นที่ซองที่ใหญ่ขึ้น
  21 ต.ค. 57 | เข้าชม : 23
 • ศุนย์ข่าวปลอดควัน ฉบับที่ 17/2557 เดือนตุลาคม
  ทันสถานการณ์ ศุนย์ข่าวปลอดควัน ฉบับที่ 17/2557 เดือนตุลาคม
  17 ต.ค. 57 | เข้าชม : 18
ป้ายบิลบอร์ด
ป้ายบิลบอร์ด
7 ต.ค. 57 | เข้าชม : 97
รู้ให้ทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่
รู้ให้ทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่
19 ส.ค. 57 | เข้าชม : 341
 • คู่มือจับตาตลาดบุหรี่ออนไลน์
  คู่มือจับตาตลาดบุหรี่ออนไลน์
  28 ก.ค. 57 | เข้าชม : 221
 • ได้เวลาฟ้องบริษัทบุหรี่
  ได้เวลาฟ้องบริษัทบุหรี่
  9 ก.ค. 57 | เข้าชม : 301
 • รู้จักบารากู่ไฟฟ้า
  บารากู่ไฟฟ้าคืออะไร • บารากู่ไฟฟ้าเป็นชื่อเรียกอุปกรณ์เลียนแบบการสูบบุหรี่ชนิดใหม่ มีลักษณะเป็นแท่งยาว 11 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 9.5 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกับมวนบุหรี่ธรรมดาที่มีความยาว 8.7 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร • ปลอกแท่งบารากู่ไฟฟ้าเป็นโลหะบาง ภายในจะมีสายพลาสติกขนาดเล็กที่ต่อกับแบตเตอรี่ เพื่อทำให้เกิดละอองฝอย จากแผ่นใยสังเคราะห์ที่ชุบน้ำยาที่ปรุงแต่งเป็นกลิ่นผลไม้ น้ำยามีลักษณะเป็นน้ำมันมีกลิ่นผลไม้ชนิดต่าง ๆ แต่กลิ่นฉุนแรงมาก กลิ่นจะติดนิ้วมือที่สัมผัสน้ำยานานและล้างออกยากมาก • บารากู่ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง ขนาดหนึ่งกล่องมี 5 มวน ราคา 300 บาท หรือมวนละ 60 บาท • บนกล่องบารากู่ไฟฟ้าพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าไม่มีนิโคติน ไม่มีทาร์ ไม่มีคาร์บอนมอนนอกไซด์ • แต่ละแท่งสูบได้ถึง 400 ครั้ง น้ำยาจะหมดและแบตเตอรี่คงจะหมด ไม่ต้องมีการเติมน้ำยาหรือชาร์ตแบตเตอรี่ใหม่ สูบหมดมวนก็ทิ้งไปเลย
  18 มิ.ย. 57 | เข้าชม : 399
 • บุหรี่ไฟฟ้า
  บุหรี่ไฟฟ้า
  18 มิ.ย. 57 | เข้าชม : 386
ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก 2549
ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก 2549
28 ก.ค. 57 | เข้าชม : 337
ASH Thailand Channel