.

เรื่องแนะนำ

“กระตุ้นวางแผน สร้างนวัตกรรมชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่”

ศิลปินหมอลำชื่อดัง รวมพลัง ชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน

เสี่ยงแค่ไหนหากสูบบหรี่เพียงแค่มวนเดียว

คู่มือ 1 อสม. ช่วย 1 คนเลิกยาสูบ

อาลัยท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

บทความ เพาเวอร์พอยต์

ทำไมต้องควบคุมการบริโภคยาสูบ - 13 ก.ค.60

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2560 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก 2560

สงครามการค้ายาสูบ

เครือข่ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่

บุหรี่กับคนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่

เอกสารข้อเท็จจริงเรื่องซองบุหรี่แบบเรียบ

วันงดสูบบุหรี่โลก

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก 2560

แบบฟอร์มการเบิกสื่อเพื่อการเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2560

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559

GenZ STORNG ไม่สูบ

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มการเบิกสื่อเพื่อการเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2559 “Gen Z Gen Strong : ไม่สูบ”

ทำเนียบเกียรติคุณ (World No Tobacco Day Awards)

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ.2558

แบบฟอร์มขอสื่อวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก 2549

องค์การอนามัยโลกถวายโล่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557 “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”

ศูนย์ข้อมูล

คู่มือ 1 อสม. ช่วย 1 คนเลิกยาสูบ

คู่มือ 1 อสม. ช่วย 1 คนเลิกยาสูบ

อาลัยท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

อาลัยท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2560 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2560 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้

สงครามการค้ายาสูบ

สงครามการค้ายาสูบ

เปิดโปงอุตสาหกรรมยาสูบ

รู้ให้ทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่

รู้ให้ทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่

คู่มือจับตาตลาดบุหรี่ออนไลน์

คู่มือจับตาตลาดบุหรี่ออนไลน์

ได้เวลาฟ้องบริษัทบุหรี่

ได้เวลาฟ้องบริษัทบุหรี่

รู้จักบารากู่ไฟฟ้า

บารากู่ไฟฟ้าคืออะไร • บารากู่ไฟฟ้าเป็นชื่อเรียกอุปกรณ์เลียนแบบการสูบบุหรี่ชนิดใหม่ มีลักษณะเป็นแท่งยาว 11 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 9.5 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกับมวนบุหรี่ธรรมดาที่มีความยาว 8.7 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร • ปลอกแท่งบารากู่ไฟฟ้าเป็นโลหะบาง ภายในจะมีสายพลาสติกขนาดเล็กที่ต่อกับแบตเตอรี่ เพื่อทำให้เกิดละอองฝอย จากแผ่นใยสังเคราะห์ที่ชุบน้ำยาที่ปรุงแต่งเป็นกลิ่นผลไม้ น้ำยามีลักษณะเป็นน้ำมันมีกลิ่นผลไม้ชนิดต่าง ๆ แต่กลิ่นฉุนแรงมาก กลิ่นจะติดนิ้วมือที่สัมผัสน้ำยานานและล้างออกยากมาก • บารากู่ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง ขนาดหนึ่งกล่องมี 5 มวน ราคา 300 บาท หรือมวนละ 60 บาท • บนกล่องบารากู่ไฟฟ้าพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าไม่มีนิโคติน ไม่มีทาร์ ไม่มีคาร์บอนมอนนอกไซด์ • แต่ละแท่งสูบได้ถึง 400 ครั้ง น้ำยาจะหมดและแบตเตอรี่คงจะหมด ไม่ต้องมีการเติมน้ำยาหรือชาร์ตแบตเตอรี่ใหม่ สูบหมดมวนก็ทิ้งไปเลย

ASH Thailand Channel

E Cigarettes Back to the Future

E Cigarettes Back to the Future

Zombury Gen Z

ชมเชยเทคนิคพิเศษ จากกิจกรรมประกวดสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หัวข้อ“วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”

บุหรี่ไม่ใช่ฮีโร่

ชมเชยเทคนิคพิเศษ จากกิจกรรมประกวดสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หัวข้อ“วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”