ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
เราได้จัดการสำรวจแบบง่ายๆ เกี่ยวกับบุหรี่ และเราต้องการความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณที่เสียสละเวลาเพื่อการสำรวจในครั้งนี้
ขอให้บริษัทบุหรี่แสดงความรับผิดชอบ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอให้โรงงานยาสูบและบริษัทฟิลลิป มอร์ริส อธิบายการเสียชีวิตของคนไทย 24,006 คนต่อปีจากการสูบบุหรี่ของสองบริษัทนี้ โดยการวิเคราะห์จากคนไทยที่สูบบุหรี่ ประมาณครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตจากโรงงาน ที่เหลือสูบบุหรี่ยาเส้น หากคำนวณจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 50,710 คนต่อปี ดังนั้น กล่าวได้ว่า คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตจากโรงงาน 25,355 คนต่อปี โรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งตลาด 70% บริษัทฟิลลิป มอร์ริส 25% ที่เหลือเป็นบุหรี่ของบริษัทอื่น ๆ
23 เม.ย. 57 | เข้าชม : 16
 • แบบฟอร์มขอสื่อวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557
  แบบฟอร์มการเบิกสื่อเพื่อการเผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2557 “สังคมปลอดบุหรี่ คุณมีส่วนร่วม”
  7 พ.ค. 56 | เข้าชม : 313
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก
  22 เม.ย. 57 | เข้าชม : 56
 • ชวนลงชื่อต้านบ.บุหรี่ออกแคมเปญยั่ววัยรุ่น
  มื่อวันที่ 10 เมษายน ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มูลนิธิได้ทำจดหมายเปิดผนึกและเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อสนับสนุนที่ http://goo.gl/vEzxLL ภายในวันที่ 21 เมษายนนี้ เพื่อยับยั้งแคมเปญ "Be Marlboro" ของ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Phillip Moris International: PMI) ที่ท้าทายให้เยาวชนสูบบุหรี่และขณะนี้กำลังขยายแคมเปญดังกล่าวไปทั่วโลก อีกทั้งศาลประเทศเยอรมนีระบุว่า แคมเปญดังกล่าวท้าทายแม้แต่เด็กอายุ 14 ปี ด้วยช่องทางการตลาดที่ใช้ข้อความสั้นปลุกเร้าและเชื้อเชิญว่า "Don't Be a Maybe. Be Marlboro" หรือแปลเป็นไทยว่า "อย่าเป็นแค่เพียงอาจจะ เป็นมาร์ลโบโรเลย" พร้อมภาพสื่อความหมายบ่งบอกไลฟ์สไตล์ตามแบบฉบับวัยรุ่นที่ใฝ่หาอิสระ เสรีภาพ และลุ่มหลงกิจกรรมที่ตื่นเต้นท้าทาย เช่น ภาพงานปาร์ตี้, ภาพการพลอดรัก, ภาพการเล่นดนตรี และภาพกีฬาผาดโผนผจญภัยอย่าง สโนว์บอร์ด และสเก๊ตบอร์ด เพื่อล่อให้เด็กวัยรุ่นทั่วโลกเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์บุหรี่มาร์ลโบโร และนำไปสู่พฤติกรรมการเป็นผู้สูบหน้าใหม่
  18 เม.ย. 57 | เข้าชม : 33
 • อินเตอร์โพลต้องไม่รับเงินบริษัทบุหรี่
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าตามที่นายอมาล พูสป์ ผู้แทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก สอบถามความเห็นถึงตนกรณีที่อินเตอร์โพล (ตำรวจสากล) ยื่นข้อจำนงขอสมัครเข้าเป็นองค์กรผู้เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ที่จะมีขึ้นเดือนตุลาคมนี้ที่มอสโค ประเทศรัสเซีย ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับพิธีสารเพื่อขจัดยาสูบที่ผิดกฎหมาย ตนได้เสนอให้กำหนดเงื่อนไขให้อินเตอร์โพลรับรองว่า จะไม่รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากบริษัทบุหรี่อีกต่อไป หากต้องการได้รับสถานะเป็นองค์กรผู้เข้าร่วมประชุมรัฐภาคี
  17 เม.ย. 57 | เข้าชม : 30
 • ร่วมคัดค้านฟิลลิป มอร์ริส ท้าทายเด็กให้สูบบุหรี่
  ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนทุกฝ่ายร่วมลงชื่อสนับสนุนจดหมายเปิดผนึกเพื่อยับยั้งแคมเปญ “Be Marlboro” ที่ท้าทายให้เยาวชนสูบบุหรี่มาร์ลโบโร
  10 เม.ย. 57 | เข้าชม : 50
 • สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  9 เม.ย. 57 | เข้าชม : 23
 • โทษของบุหรี่
  โทษของบุหรี่
  9 เม.ย. 57 | เข้าชม : 57
 • ทันสถานการณ์ ศุนย์ข่าวปลอดควัน ฉบับที่ 4/2557 เดือนมีนาคม
  ทันสถานการณ์ ศุนย์ข่าวปลอดควัน ฉบับที่ 3/2557 เดือนมีนาคม
  14 มี.ค. 57 | เข้าชม : 108
 • นำเสนอผลการดำเนินโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี
  นำเสนอผลการดำเนินโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี
  17 ม.ค. 57 | เข้าชม : 176
เรื่องแนะนำ
 • ขอให้บริษัทบุหรี่แสดงความรับผิดชอบ
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอให้โรงงานยาสูบและบริษัทฟิลลิป มอร์ริส อธิบายการเสียชีวิตของคนไทย 24,006 คนต่อปีจากการสูบบุหรี่ของสองบริษัทนี้ โดยการวิเคราะห์จากคนไทยที่สูบบุหรี่ ประมาณครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตจากโรงงาน ที่เหลือสูบบุหรี่ยาเส้น หากคำนวณจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 50,710 คนต่อปี ดังนั้น กล่าวได้ว่า คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตจากโรงงาน 25,355 คนต่อปี โรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งตลาด 70% บริษัทฟิลลิป มอร์ริส 25% ที่เหลือเป็นบุหรี่ของบริษัทอื่น ๆ
  23 เม.ย. 57 | เข้าชม : 16
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก
  22 เม.ย. 57 | เข้าชม : 56
 • ชวนลงชื่อต้านบ.บุหรี่ออกแคมเปญยั่ววัยรุ่น
  มื่อวันที่ 10 เมษายน ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มูลนิธิได้ทำจดหมายเปิดผนึกและเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อสนับสนุนที่ http://goo.gl/vEzxLL ภายในวันที่ 21 เมษายนนี้ เพื่อยับยั้งแคมเปญ "Be Marlboro" ของ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Phillip Moris International: PMI) ที่ท้าทายให้เยาวชนสูบบุหรี่และขณะนี้กำลังขยายแคมเปญดังกล่าวไปทั่วโลก อีกทั้งศาลประเทศเยอรมนีระบุว่า แคมเปญดังกล่าวท้าทายแม้แต่เด็กอายุ 14 ปี ด้วยช่องทางการตลาดที่ใช้ข้อความสั้นปลุกเร้าและเชื้อเชิญว่า "Don't Be a Maybe. Be Marlboro" หรือแปลเป็นไทยว่า "อย่าเป็นแค่เพียงอาจจะ เป็นมาร์ลโบโรเลย" พร้อมภาพสื่อความหมายบ่งบอกไลฟ์สไตล์ตามแบบฉบับวัยรุ่นที่ใฝ่หาอิสระ เสรีภาพ และลุ่มหลงกิจกรรมที่ตื่นเต้นท้าทาย เช่น ภาพงานปาร์ตี้, ภาพการพลอดรัก, ภาพการเล่นดนตรี และภาพกีฬาผาดโผนผจญภัยอย่าง สโนว์บอร์ด และสเก๊ตบอร์ด เพื่อล่อให้เด็กวัยรุ่นทั่วโลกเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์บุหรี่มาร์ลโบโร และนำไปสู่พฤติกรรมการเป็นผู้สูบหน้าใหม่
  18 เม.ย. 57 | เข้าชม : 33
 • ทันสถานการณ์ ศุนย์ข่าวปลอดควัน ฉบับที่ 4/2557 เดือนมีนาคม
  ทันสถานการณ์ ศุนย์ข่าวปลอดควัน ฉบับที่ 3/2557 เดือนมีนาคม
  14 มี.ค. 57 | เข้าชม : 108
 • ร่วมกิจกรรมของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  ร่วมกิจกรรมของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  13 มี.ค. 57 | เข้าชม : 82
 • บารากู่ ฮุคก้า ชิบาร์
  บารากู่ ฮุคก้า ชิบาร์
  4 ก.พ. 57 | เข้าชม : 208
 • ประกาศ ! สงครามกับยาเสพติดตัวพ่อ
  ประกาศ ! สงครามกับยาเสพติดตัวพ่อ
  31 ม.ค. 57 | เข้าชม : 148
 • รายงานการสำรวจระดับประเทศ
  ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มวัยรุ่น รอบที่ 5 (พ.ศ. 2554)
  24 ม.ค. 57 | เข้าชม : 235
เรื่องยอดนิยม
 • เว็บไซต์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทย
  เว็บไซต์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทย
  2 พ.ย. 56 | เข้าชม : 487
 • ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก
  วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม
  26 เม.ย. 56 | เข้าชม : 477
 • ลอยกระทงขอภาพคำเตือน 85 %
  ร่วมลอยกระทงเพื่อส่งเสริมการมีภาพคำเตือน 85%
  13 พ.ย. 56 | เข้าชม : 392
 • รวมสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556
  รวมสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556
  22 พ.ค. 56 | เข้าชม : 372
ขอให้บริษัทบุหรี่แสดงความรับผิดชอบ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอให้โรงงานยาสูบและบริษัทฟิลลิป มอร์ริส อธิบายการเสียชีวิตของคนไทย 24,006 คนต่อปีจากการสูบบุหรี่ของสองบริษัทนี้ โดยการวิเคราะห์จากคนไทยที่สูบบุหรี่ ประมาณครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตจากโรงงาน ที่เหลือสูบบุหรี่ยาเส้น หากคำนวณจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 50,710 คนต่อปี ดังนั้น กล่าวได้ว่า คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตจากโรงงาน 25,355 คนต่อปี โรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งตลาด 70% บริษัทฟิลลิป มอร์ริส 25% ที่เหลือเป็นบุหรี่ของบริษัทอื่น ๆ
23 เม.ย. 57 | เข้าชม : 16
 • ชวนลงชื่อต้านบ.บุหรี่ออกแคมเปญยั่ววัยรุ่น
  มื่อวันที่ 10 เมษายน ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มูลนิธิได้ทำจดหมายเปิดผนึกและเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อสนับสนุนที่ http://goo.gl/vEzxLL ภายในวันที่ 21 เมษายนนี้ เพื่อยับยั้งแคมเปญ "Be Marlboro" ของ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Phillip Moris International: PMI) ที่ท้าทายให้เยาวชนสูบบุหรี่และขณะนี้กำลังขยายแคมเปญดังกล่าวไปทั่วโลก อีกทั้งศาลประเทศเยอรมนีระบุว่า แคมเปญดังกล่าวท้าทายแม้แต่เด็กอายุ 14 ปี ด้วยช่องทางการตลาดที่ใช้ข้อความสั้นปลุกเร้าและเชื้อเชิญว่า "Don't Be a Maybe. Be Marlboro" หรือแปลเป็นไทยว่า "อย่าเป็นแค่เพียงอาจจะ เป็นมาร์ลโบโรเลย" พร้อมภาพสื่อความหมายบ่งบอกไลฟ์สไตล์ตามแบบฉบับวัยรุ่นที่ใฝ่หาอิสระ เสรีภาพ และลุ่มหลงกิจกรรมที่ตื่นเต้นท้าทาย เช่น ภาพงานปาร์ตี้, ภาพการพลอดรัก, ภาพการเล่นดนตรี และภาพกีฬาผาดโผนผจญภัยอย่าง สโนว์บอร์ด และสเก๊ตบอร์ด เพื่อล่อให้เด็กวัยรุ่นทั่วโลกเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์บุหรี่มาร์ลโบโร และนำไปสู่พฤติกรรมการเป็นผู้สูบหน้าใหม่
  18 เม.ย. 57 | เข้าชม : 33
 • ทันสถานการณ์ ศุนย์ข่าวปลอดควัน ฉบับที่ 4/2557 เดือนมีนาคม
  ทันสถานการณ์ ศุนย์ข่าวปลอดควัน ฉบับที่ 3/2557 เดือนมีนาคม
  14 มี.ค. 57 | เข้าชม : 108
 • อินเตอร์โพลต้องไม่รับเงินบริษัทบุหรี่
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าตามที่นายอมาล พูสป์ ผู้แทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก สอบถามความเห็นถึงตนกรณีที่อินเตอร์โพล (ตำรวจสากล) ยื่นข้อจำนงขอสมัครเข้าเป็นองค์กรผู้เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ที่จะมีขึ้นเดือนตุลาคมนี้ที่มอสโค ประเทศรัสเซีย ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับพิธีสารเพื่อขจัดยาสูบที่ผิดกฎหมาย ตนได้เสนอให้กำหนดเงื่อนไขให้อินเตอร์โพลรับรองว่า จะไม่รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากบริษัทบุหรี่อีกต่อไป หากต้องการได้รับสถานะเป็นองค์กรผู้เข้าร่วมประชุมรัฐภาคี
  17 เม.ย. 57 | เข้าชม : 30
 • สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  9 เม.ย. 57 | เข้าชม : 23
บารากู่ ฮุคก้า ชิบาร์
บารากู่ ฮุคก้า ชิบาร์
4 ก.พ. 57 | เข้าชม : 208
100 Years Of Smoking Studies In Popular Science
100 Years Of Smoking Studies In Popular Science
14 ม.ค. 57 | เข้าชม : 191
 • รู้ทันบุหรี่แปลงร่าง ลวงให้คุณคิดว่าปลอดภัย
  ล่าสุดบริษัทบุหรี่วางกลยุทธ์ทางการค้าใหม่ โดยคิดผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ที่มีส่วนประกอบของสารนิโคตินแต่ไม่มีควันจากการเผาไหม้ และโฆษณาว่าช่วยลดอันตรายที่เกิดจากควันบุหรี่...
  4 ต.ค. 56 | เข้าชม : 342
 • The Tobacco Conspiracy
  บุหรี่ไม่เหมือนกับเอดส์ เพราะไม่มีธุรกิจอยู่เบื้องหลังเอดส์ ไม่มีการชักชวนให้คนเป็นเอดส์ มีแต่การให้ความรู้ และการป้องกัน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้น แต่สำหรับบุหรี่ไม่ใช่
  4 ต.ค. 56 | เข้าชม : 209
 • เอกสารลับบริษัทบุหรี่
  ถ้าคุณจะควบคุมโรคมาลาเรีย คุณต้องศึกษาวงจรชีวิตของยุงที่เป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย ถ้าคุณจะควบคุมยาสูบคุณต้องศึกษากลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้คนสูบบุหรี่
  4 ต.ค. 56 | เข้าชม : 276
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก
22 เม.ย. 57 | เข้าชม : 56
ASH Thailand Channel