มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
แฉ"โชห่วย"เหยื่อยับยั้งก.ม.ยาสูบ
แฉ"โชห่วย"เหยื่อยับยั้งก.ม.ยาสูบ
19 ธ.ค. 57 | เข้าชม : 13
 • คนไทยรวมพลัง ร่วมผลักดัน พรบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับใหม่) เพื่อช่วยสกัดเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่
  คนไทยรวมพลัง ร่วมผลักดัน พรบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับใหม่) เพื่อช่วยสกัดเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่
  15 ธ.ค. 57 | เข้าชม : 45
 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง กรณีร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
  นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดทําร่างกฎหมายคว บคุมการบริโภคยาสูบ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณี ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ผู้อํานวยการสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ซึ่งเปิดประเด็นว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของผู้ค้าปลีก ซึ่งหลายประเด็นที่อ้างนั้น เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอย่างยิ่ง ซึ่งจะสร้างความสับสนแก่สาธารณชนโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก
  11 ธ.ค. 57 | เข้าชม : 82
 • พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ ไม่กระทบผู้ค้าปลีกและชาวไร่ยาสูบ
  พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ ไม่กระทบผู้ค้าปลีกและชาวไร่ยาสูบ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ยืนยัน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ไม่กระทบผู้ค้าปลีกและชาวไร่ยาสูบ ตามที่มีการบิดเบือนข้อมูล แต่โดยความเป็นจริงแล้ว พ.ร.บ. จะช่วยสกัดเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่
  2 ธ.ค. 57 | เข้าชม : 138
 • ฮู : ซองบุหรี่แบบเรียบไม่ขัดกฎดับเบิลยูทีโอ
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสำนักเลขานุการอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ที่เข้าให้การต่อคณะมนตรีทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ทริปส์ และคณะมนตรีการกีดกันทางการค้าด้านเทคนิค ทีบีที ของดับเบิลยูทีโอ เมื่อเดือนพฤศจิกายนว่า กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบที่ห้ามพิมพ์โลโก้และเครื่องหมายการค้าไม่ได้ขัดต่อทั้งข้อตกลงทริปส์ และทีบีที
  1 ธ.ค. 57 | เข้าชม : 59
เรื่องแนะนำ
เรื่องยอดนิยม
สธ.ดันกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่
สธ.ดันกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ จะช่วยลดจำนวนเยาวชนไทยที่ติดบุหรี่ใหม่ปีละ 1แสนคน จาการวิจัยพบว่า การป้องกันเด็กไทยไม่ให้ติดบุหรี่ได้ 1คน จะประหยัดค่ารักษาโรค และ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้คนละ 156,000
19 ธ.ค. 57 | เข้าชม : 12
Logo รวมพลัง ผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
Logo รวมพลัง ผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
19 ธ.ค. 57 | เข้าชม : 8
รู้ให้ทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่
รู้ให้ทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่
19 ส.ค. 57 | เข้าชม : 547
 • คู่มือจับตาตลาดบุหรี่ออนไลน์
  คู่มือจับตาตลาดบุหรี่ออนไลน์
  28 ก.ค. 57 | เข้าชม : 330
 • ได้เวลาฟ้องบริษัทบุหรี่
  ได้เวลาฟ้องบริษัทบุหรี่
  9 ก.ค. 57 | เข้าชม : 420
 • รู้จักบารากู่ไฟฟ้า
  บารากู่ไฟฟ้าคืออะไร • บารากู่ไฟฟ้าเป็นชื่อเรียกอุปกรณ์เลียนแบบการสูบบุหรี่ชนิดใหม่ มีลักษณะเป็นแท่งยาว 11 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 9.5 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกับมวนบุหรี่ธรรมดาที่มีความยาว 8.7 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร • ปลอกแท่งบารากู่ไฟฟ้าเป็นโลหะบาง ภายในจะมีสายพลาสติกขนาดเล็กที่ต่อกับแบตเตอรี่ เพื่อทำให้เกิดละอองฝอย จากแผ่นใยสังเคราะห์ที่ชุบน้ำยาที่ปรุงแต่งเป็นกลิ่นผลไม้ น้ำยามีลักษณะเป็นน้ำมันมีกลิ่นผลไม้ชนิดต่าง ๆ แต่กลิ่นฉุนแรงมาก กลิ่นจะติดนิ้วมือที่สัมผัสน้ำยานานและล้างออกยากมาก • บารากู่ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง ขนาดหนึ่งกล่องมี 5 มวน ราคา 300 บาท หรือมวนละ 60 บาท • บนกล่องบารากู่ไฟฟ้าพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าไม่มีนิโคติน ไม่มีทาร์ ไม่มีคาร์บอนมอนนอกไซด์ • แต่ละแท่งสูบได้ถึง 400 ครั้ง น้ำยาจะหมดและแบตเตอรี่คงจะหมด ไม่ต้องมีการเติมน้ำยาหรือชาร์ตแบตเตอรี่ใหม่ สูบหมดมวนก็ทิ้งไปเลย
  18 มิ.ย. 57 | เข้าชม : 538
 • บุหรี่ไฟฟ้า
  บุหรี่ไฟฟ้า
  18 มิ.ย. 57 | เข้าชม : 530
ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก 2549
ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก 2549
28 ก.ค. 57 | เข้าชม : 522
ASH Thailand Channel