ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
เราได้จัดการสำรวจแบบง่ายๆ เกี่ยวกับบุหรี่ และเราต้องการความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณที่เสียสละเวลาเพื่อการสำรวจในครั้งนี้
ร่วมคัดค้านฟิลลิป มอร์ริส ท้าทายเด็กให้สูบบุหรี่
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนทุกฝ่ายร่วมลงชื่อสนับสนุนจดหมายเปิดผนึกเพื่อยับยั้งแคมเปญ “Be Marlboro” ที่ท้าทายให้เยาวชนสูบบุหรี่มาร์ลโบโร
10 เม.ย. 57 | เข้าชม : 36
เรื่องแนะนำ
เรื่องยอดนิยม
 • เว็บไซต์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทย
  เว็บไซต์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทย
  2 พ.ย. 56 | เข้าชม : 468
 • ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก
  วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม
  26 เม.ย. 56 | เข้าชม : 439
 • ลอยกระทงขอภาพคำเตือน 85 %
  ร่วมลอยกระทงเพื่อส่งเสริมการมีภาพคำเตือน 85%
  13 พ.ย. 56 | เข้าชม : 383
 • รวมสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556
  รวมสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556
  22 พ.ค. 56 | เข้าชม : 350
ร่วมคัดค้านฟิลลิป มอร์ริส ท้าทายเด็กให้สูบบุหรี่
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนทุกฝ่ายร่วมลงชื่อสนับสนุนจดหมายเปิดผนึกเพื่อยับยั้งแคมเปญ “Be Marlboro” ที่ท้าทายให้เยาวชนสูบบุหรี่มาร์ลโบโร
10 เม.ย. 57 | เข้าชม : 36
บารากู่ ฮุคก้า ชิบาร์
บารากู่ ฮุคก้า ชิบาร์
4 ก.พ. 57 | เข้าชม : 191
100 Years Of Smoking Studies In Popular Science
100 Years Of Smoking Studies In Popular Science
14 ม.ค. 57 | เข้าชม : 185
 • รู้ทันบุหรี่แปลงร่าง ลวงให้คุณคิดว่าปลอดภัย
  ล่าสุดบริษัทบุหรี่วางกลยุทธ์ทางการค้าใหม่ โดยคิดผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ที่มีส่วนประกอบของสารนิโคตินแต่ไม่มีควันจากการเผาไหม้ และโฆษณาว่าช่วยลดอันตรายที่เกิดจากควันบุหรี่...
  4 ต.ค. 56 | เข้าชม : 332
 • The Tobacco Conspiracy
  บุหรี่ไม่เหมือนกับเอดส์ เพราะไม่มีธุรกิจอยู่เบื้องหลังเอดส์ ไม่มีการชักชวนให้คนเป็นเอดส์ มีแต่การให้ความรู้ และการป้องกัน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้น แต่สำหรับบุหรี่ไม่ใช่
  4 ต.ค. 56 | เข้าชม : 203
 • เอกสารลับบริษัทบุหรี่
  ถ้าคุณจะควบคุมโรคมาลาเรีย คุณต้องศึกษาวงจรชีวิตของยุงที่เป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย ถ้าคุณจะควบคุมยาสูบคุณต้องศึกษากลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้คนสูบบุหรี่
  4 ต.ค. 56 | เข้าชม : 268
กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2556
21 พ.ค. 56 | เข้าชม : 314
ASH Thailand Channel