เลือน....แต่ไม่จางหาย

#lติดต่อขอสติ๊กเกอร์ได้ที่ www.smokefreezon.or.th  ฟรี!!!! เปลี่ยนได้นะ 

#มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่