จะเกิดอะไรขึ้นกับปอดของคนสูบบุหรี่

https://www.youtube.com/watch?v=eyxKKWgigGo