หนุนการท่องเที่ยวเอเซียแปซิฟิกปลอดบุหรี่

การทำงานสถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ Angkor Wat มรดกโลกปลอดบุหรี่

ศาลอาญาพิพากษา ปรับบริษัทฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด

ฐานหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าบุหรี่ มาร์ลโบโร และ แอลแอนด์เอ็ม และสำแดงราคาบุหรี่ไม่ตรงตามราคา
เป็นเงินกว่า 1.2 พันล้านบาท

ดีเดย์ 9 ธันวาคม บังคับใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ บังคับใช้จริงจัง 9 ธันวาคมนี้ มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ หากมีการฝ่าฝืนดำเนินคดีกับผู้ขายทันที

ข่าวร้ายของบริษัทบุหรี่ ข่าวดีของนักรณรงค์

ถ้าหากนายบลูมเบิร์กชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาปีหน้า "บริษัทบุหรี่หนาวแน่"

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 20 จังหวัดภาคอีสานรวมพลังขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน จัดสัมมนา รวมพลังผู้ทรงคุณวุฒิ 20 จังหวัดภาคอีสาน

ยอดผู้ป่วยสูบบุหรี่ไฟฟ้ามะกันพุ่ง

CDC แถลงข่าว "ป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 1,888 ราย 49 รัฐในอเมริกา"

จีนออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะแล้ว

จีนเพิ่มกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ และปิดร้านขายออนไลน์

ออสเตรีย ห้ามสูบบุหรี่ในบาร์และร้านอาหาร

บาร์ ร้านอาหาร ห้ามสูบ ตั้งแต่ 1 พ.ย. เพื่อลบล้างสมยานาม "ที่เขี่ยบุหรี่แห่งยุโรป

ทักษะ อปท. ช่วยคนเลิกบุหรี่ "สั้น ซํ้า สมํ่าเสมอ"

เพื่อให้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดโรคติดยาสูบด้วยวิธีต่างๆ และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติต่อได้

"นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก"

ปลูกฝังเด็กๆ Gen Alpha ให้รู้จักป้องกันตัวเองจากควันบุหรี่ และเป็นทูตในการบอกกับคนในครอบครัวให้เลิกสูบบุหรี่

เครื่องร่อน ขยายปอด ปลอดควันบุหรี่

"นวัตกรรมเครื่องร่อน" เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนวัดในกลาง ต.บ้านแหลม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

นวัตกรรมการบำบัดโดยไม่ใช้ยา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อยู่ในอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี

ขยายฐานสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่องานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

ขยายฐานสื่อท้องถิ่น ขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่

งานวิจัยแรกของโลก : บุหรี่ไฟฟ้าทำให้หนูทดลองเป็นมะเร็งปอด

นักวิจัยสหรัฐฯ พบหนูเกือบหนึ่งในสี่ป่วยเป็นมะเร็งปอด หลังจากสัมผัสไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ปี

“ Shop ชิม ชิลล์ ที่ไหน ๆ ก็ปลอดบุหรี่กับ GenZ ”

"ชิม ชิล ที่ไหน ๆ ก็ปลอดบุหรี่" ณ ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง บางเลน จังหวัดนครปฐม

20 โรงแรมในสงขลา ปลอดบุหรี่ี 100%

โรงแรมปลอดควันปลอดบุหรี่ 100 % เมืองสงขลา หนุนนโยบายสถานที่ปลอดบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จากกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าของนานาประเทศ

หลังจากมีการใช้ในยุโรปเมื่อราว 13 ปีที่แล้ว บุหรี่ไฟฟ้าก็กลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก เนื่องจากคำกล่าวอ้างจากผู้ผลิตว่าปลอดภัย กว่าการสูบบุหรี่ปกติ

ชมรม Gen Z โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

ผมคิดทุกวันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะสร้าง ....."ชมรม GenZ หล่มเก่า" ในโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่

นวัตกรรม เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ “Walk Rally 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่”

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสื่อรณรงค์

แหล่งผลิตนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส"