บุหรี่ไฟฟ้ามีฤทธิ์ทำลายสมองและทำให้เกิดการเสพติด

พบว่า เด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอัตราการขาดเรียนสูงกว่าเด็กทั่วไป เนื่องจากปัญหาสุขภาพปอด

สื่อมวลชนยกระดับเป็นนักขับเคลื่อนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ

สื่อมวลชนท้องถิ่น ยกระดับเป็นนักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ

สถาบันยุวทัศน์จับมือภาคีรัฐบาลไทย-สปป.ลาว ผลักดันข้อเสนอสู่หน่วยงานของรัฐทั้ง 2 ประเทศ

ไทย- สปป.ลาว ขับเคลื่อน "อาสาสมัครเยาวชน ปกป้องเยาวชนจากยาเสพติดและสารเสพติด"

นิทานสร้างสุข ลูกหลานปลอดควันบุหรี่

นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก

เน็ตฟลิกซ์ประกาศเป็นสื่อปลอดบุหรี่

เน็ตฟลิกซ์ประกาศลดฉากสูบบุหรี่ ซีรี่ส์ที่มีเรตคนดูอายุตํ่ากว่า 14 ปี เป็นสื่อปลอดบุหรี่

กิจกรรมเพื่อบ้านปลอดบุหรี่...โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อบ้านปลอดบุหรี่...

"สูบบุหรี่ในบ้าน" ทำไมถึงเป็นความรุนแรงในครอบครัว

การสูบบุหรีี่ในบ้าน สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 มีผลวันที่ 20 สิงหาคมนี้

คผยจ. ผนึกกำลังร่วมสร้างสังคมจังหวัดปลอดบุหรี่

พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ คผยจ. ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

สร้างภูมิคุ้มกัน ปกป้อง Gen Alpha จากควันบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

เยาวชน 6 จังหวัดเร่งขับเคลื่อนสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ( ยท) เดินหน้าจับมือภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทย

"สาวเต่างอย รออ้ายเลิกเผาปอด" บุหรี่เผาปอด

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมพิธี "มงคลสมรส" เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี 2562

รางวัลผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562

สธ.จ้ดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ World No Tobacco Day Award 2019

"ปกป้องผ้าขาว" จากควันบุหรี่

“เด็ก” เป็นเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ ย่อมมีบทบาทสำคัญในการแต่งแต้มสีสันให้แก่เด็ก

เยาวชนเพชรบูรณ์รวมตัวปลุกจิตสำนึกผู้ใหญ่ หยุดเผาปอดด้วยบุหรี่

Gen Z เพชรบูรณ์ กว่า 100 คน รวมตัวกันสร้างกระแสปลุกจิตสำนึก "หยุดเผาปอด" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ตามประเด็นรณรงค์ "บุหรี่เผาปอด"

กรุงเทพมหานคร จัดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ต้นแบบ

กรุงเทพมหานครจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 แห่ง

"ท่าเรือปากบาราปลอดบุหรี่"

สื่อมวลชนสตูลขับเคลื่อน "ท่าเรือปากบาราปลอดบุหรี่" ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากไปสู่เกาะหลีเป๊ะ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและได้รับความนิยมของจังหวัดสตูล ไปสูดอากาศดีๆ ที่ปลอดบุหรี่กัน ....

สัญญาเมื่อสงกรานต์

"ผมอาบน้ำให้แม่ขอพรแม่ แม่บอกว่า เวงเองก็อายุมากแล้ว แม่ขอให้เวงอยู่เย็นเป็นสุข รํ่ารวยเงินทอง ทำมาหากินราบรื่น มีสุขภาพแข็งแรง แล้วแม่ก็เอาสองมือแม่ตบหัวผมเบาๆ"

ใช้นิทานเป็นสื่อปกป้องเด็ก Gen Alpha จากควันบุหรี่

Gen Alpha คือเด็กในยุคปัจจุบันคือ เด็กอายุ 7 ปีถึงแรกเกิด กิจกรรมรณรงค์ปกป้องเด็กเล็กจากการได้รับอันตรายของควันบุหรี่ การใช้นิทานเป็นสื่อกับคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปั้นนักข่าว GEN Z Gen Strong : .ให้เป็นมืออาชีพ

กลับมาพบกันอีกครั้งของชาว Gen Z Gen Strong นัดรวมพล คน Gen Z เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นนักข่าวแบบมืออาชีพ โดยมี Gen Z จาก 4 ภาค 24 โรงเรียน จำนวน 51 คน และคุณครูสังเกตการณ์อีก 28 ท่าน

Happy Model นวัตกรรมโรงเรียนหางดงเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

Happy Model เป็นโมเดลในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม