ชีวิตไม่มีคำว่าสาย

"แล้ววันหนึ่ง ถึงหมอไม่บอกให้เลิกก็ต้องเลิก ทั้งเลิกดื่มและเลิกสูบ ตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้"

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

"...ผมต้องการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ วันนี้ผมขอรณรงค์ให้คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ดูแลสุขภาพ ใส่ใจคนรอบข้าง ให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เข้มแข็งอยู่เสมอ เราจะได้ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย ให้ไปสู่ส่ิงที่ดีกว่าวันนี้ และยิ่งๆ ขึ้นไป"

เจอไม้งามเมื่อขวานจวนบิ่น

พระนิพนธ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนามหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เรื่อง "เจอไม้งามเมื่อขวานจวนบิ่น"

"ชวนเลิกบุหรี่ ในวันครอบครัว 15 เมษายน"

อนุภาพของ "ความรัก" เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คนหันมาเลิกบุหรี่ และพลังแห่งความรักก็สามารถทำให้เลิกได้สำเร็จ ...เช่นเดียวกัน ดาราคือบุคคลสาธารณะ เป็นสื่อบุคคลที่ดีที่จะเป็นต้นแบบ เลิกบุหรี่ได้เป็น "ไอดอล" และเป็นแบบอย่างที่ดีได้เช่นกัน

"เลิกบุหรี่ ลดความเสี่ยงเป็นวัณโรค"

"ประเทศไทยยังมีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมาก 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง ทั้งจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยา และจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื่อเอชไอวี โดยมีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคน"

บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย

"การใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย 42% โดยไม่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ"

หนุนสื่อ 4 ภาคลดการสูบบุหรี่ในชนบท

"บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา" คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2560 องค์การอนามัยโลก เพื่อแสดงถึงภัยคุกคามที่ธุรกิจยาสูบมีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกประเทศ ในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสุขภาวะของประชาชน"

พัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่ ผู้นำเยาวชน รู้ทันบริษัทบุหรี่

"หากจะให้บริษัทเราอยู่รอด และก้าวหน้าต่อไป เราจะต้องช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดที่เป็นเยาวชนมาเป็นของเราในระยะยาว ดังนั้น...เราจะต้องออกบุหรี่ยี่ห้อใหม่ๆ ให้มีรูปลักษณ์เย้ายวนใจผู้สูบบุหรี่อายุน้อยๆ..." (เอกสารลับ บริษัทบุหรี่อาร์ เจ เรย์โนลด์)

ศิลปินแบบอย่าง คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

"รางวัลศิลปินดาราและสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนบันเทิง ที่จะเป็นต้นแบบที่ดีด้วยการไม่สูบบุหรี่ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ "

"กล้าทำดี" รายการสำหรับวัยรุ่นวัย Gen Z

"รายการสร้างสรรค์ "กล้าทำดี" รายการดีๆ ที่เปิดเวทีแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ใหญ่และเด็กได้ร่วมคิด ร่วมเสนอผ่านสื่อทีวี ช่อง TNN 2 "

ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2559 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

การดำเนินงานช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้ดำเนินนโยบายและบทบาทในการควบคุมยาสูบ ได้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้

เทศบาลเมืองกระบี่ จับมือภาคีเครือข่าย หนุนต้นแบบปลอดบุหรี่เป็นรูปธรรม

"เทศบาลเมืองกระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนกระบี่อาสา ร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องตลอดมาในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองกระบี"

กิจกรรมเฝ้าระวังและเปิดโปงกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ในภูมิภาคอาเซียน

ตัวอย่างนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทบุหรี่ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ประเทศ อื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อความฉ้อฉลของบริษัทบุหรี่ได้

สร้าง อสม.รุ่นจิ๋ว ช่วยเลิกบุหรี่ในผู้สูงอายุ

"มศว. 108 ไอเดียเจ๋ง สร้าง อสม.รุ่นจิ๋ว ช่วยเลิกบุหรี่รับมือสังคมผู้สูงอายุเพื่อลดค่ารักษาพยาบาล ที่รัฐบาลต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายปีละมหาศาล สร้างชุมชนผู้สูงอายุต้นแบบ เพื่อสร้างสุขภาวะองค์รวมด้านการควบคุมยาสูบ"

วันละมวน เสี่ยงสารพัดโรคเท่าสิงห์อมควัน

สูบบุหรี่ ไม่ว่ามวนเดียว ไม่ถึงมวน หรือหนึ่งถึงสิบมวน เพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากโรคทุกสาเหตุ เสี่ยงเท่าสิงห์อมควัน

บทบาทสำคัญของ อสม.กับการรณรงค์และช่วยคนเลิกบุหรี่

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเรียกสั้นๆ ว่า อสม. ผู้มีความใกล้ชิดกับประชาชน อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ซึ่งเป็นจุดแข็งในการควบคุมยาสูบและดูแลสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ

ควันบุหรี่ในหนังอังกฤษ 2 เรื่อง

มีซีรียส์ดีๆ จากบีบีซี 2 เรื่อง ที่บ้านเราคงมีน้อยคนรู้จักหรือได้ดู ทั้งสองเรื่องเกี่ยวกับหน่วยสืบราชการลับอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน : เลิกสูบง่ายขึ้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าขต่างช่วยกันรณรงค์ในโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน"

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ พ.ศ.2560

"ในที่สุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็ลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 202 เสียงต่อ 0 งดออกเสียง 8 เสียง เห็นชอบ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ ซึ่งรอโปรดเกล้าออกเป็นกฎหมายต่อไป"

กฎหมายใหม่ สำคัญสำหรับเด็กไทยทั้งประเทศ

ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ คลอดเป็นกฎหมาย พร้อมบังคับใช้ ของขวัญสำหรับเยาวชนไทยใน พ.ศ.2560 นี้