"เลิกได้ ถ้าใจพร้อม"

"ผมสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่อเรียนอยู่ชั้น ป.4 ที่ทำอย่างนั้นเพราะ พ่อชอบสูบบุหรี่ ผมเลยขโมยมาลองสูบดูบ้าง ทั้งไอ ทั้งสำลักควัน แต่ก็สนุก ไม่นานพ่อจับได้ ถูกให้ยืนกอดอกฟาดก้นด้วยเข็มขัดนักเรียน"

ฉากบุหรี่ในหนัง จำเป็นไหม?

จากรายงานการศึกษาวิจัยหลายๆ ชิ้น ที่มีออกมาชี้ว่า ฉากสูบบุหรี่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันที่เป็นผลให้ผู้ผลิตภาพยนตร์และละครส่วนหนึ่งที่ตระหนักคิดได้ ยอมตัดลดทอนฉากที่มีบุหรี่เกี่ยวข้องลงไป นอกเหนือไปจากการจัดคุมเรตหนัง เรตละครที่มีควบคุมอยู่แล้ว

ศูนย์เยาวชน Gen Z ภาคตะวันออกชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายบุหรี่ใหม่

ศูนย์เยาวชน Gen Z ภาคตะวันออก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ระดับจังหวัดในจังหวัดปราจีนบุรี

"ปฏิญญาร่วมกัน" สร้างสังคมปลอดบุหรี่

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ลดจำนวนนักสูบให้เหลือไม่เกิน 7.63 ล้านคน ภายใน 8 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ.2568 เปิดศักราชใหม่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560

ครูวิทยากร บทบาทสำคัญเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมครูแกนนำในการเป็นวิทยากร พัฒนาศักยภาพครูให้มีบทบาทการเป็นครูวิทยากรที่เชี่ยวชาญทั้งเนื้อหาและบุคลิกภาพ

สื่อกองทัพบก ภาค 2 และภาค 4 ร่วมป้องกันนักสูบหน้าใหม่

สื่อกองทัพภาค 2 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และกองทัพภาค 4 (ภาคใต้ ) ร่วมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางปกป้องนักสูบหน้าใหม่ และลดการสูบบุหรี่ในภูมิภาค การ "สัมมนาสื่อกองทัพ บก ช่วย Gen Z ไม่สูบ" มีสื่อมวลชนของกองทัพเข้าร่วมทั้งหมด 44 คน ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โพลล์ชี้ พ.ร.บ.ยาสูบใหม่ เอานักสูบหน้าใหม่อยู่หรือไม่อยู่ ?

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพลล์" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 คนไทยคิดอย่างไร? หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับไปเมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา

รณรงค์สร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่

เดินหน้าสร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ส.ทร ยกพลขึ้นบก ร่วมปกป้อง Gen Z : ไม่สูบ

ส.ทร.เป็นกลุ่มสื่อกลุ่มสำคัญที่จะมีบทบาทในการลดอัตราการสูบบุหรี่ และเปลี่ยนค่านิยมทหารเรือในการลด ละเลิกสูบ และร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน

ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษางดบุหรี่ อิ่มบุญ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ไร้ควันบุหรี่

นครนายกร่วมใจรณรงค์ "ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษางดบุหรี่ อิ่มบุญ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ไร้ควันบุหรี่" คลินิกฟ้าใสศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว นครนายก จัดกิจกรรมดีๆ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา

"การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16" 24-26 กรกฎาคมนี้

24 - 26 กรกฎาคม 2560 พบกันที่การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ เป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในแวดวงผู้ทำงานด้านการควบคุมยาสูบ ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม

เข้าพรรษานี้ โอกาสดีๆ หยุดทำร้าย ทำลายปอด...ด้วยการเลิกบุหรี่

ประสบการณ์ตรง จากสาวแกร่งที่สูบบุหรี่กว่า 18 ปี เลิกได้เพราะปฏิบัติธรรม ได้แง่คิด ได้ข้อสรุป...ไม่ว่าจะเริ่มและเลิก ทุกอย่างอยู่ที่ใจ....

เลิกดูด (บุหรี่) หันมาดื่ม (นม)

อาจารย์ สง่า ดามาพงษ์ ได้เขียนบทความนี้ลงในหนังสือพิมพ์มติชน Smartonline ขอคัดลอกบางตอนมานำเสนอ เพื่อให้กับแฟนๆ smart ได้เตือนใจ ได้ข้อคิดดีๆ ต่อคนที่สูบบุหรี่ที่กำลังคิดจะเลิกสูบ

หนุนรุ่นจิ๋ว ช่วยรุ่นใหญ่ สกัดควันร้ายบุหรี่ ....

สื่อมวลชนกระบี่อาสาฯ ร่วมกับโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ Gen Z ไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และวันต่อต้านยาเสพติด

20th Century Women

"หนังใหม่ปี 2016 อยากเห็นฉากลูกวัยรุ่นย้อนแม่แรงๆ จุใจก็เรื่องนี้เลยนะครับ ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัว นี่ขนาดแม่เรื่องนี้พูดไม่มากเท่าไร"

สื่อศิลปะแบบปลอดบุหรี่

"ปลอดบุหรี่ในโรงเรียน ด้วยผลงานสร้างสรรค์ที่คิดและออกแบบเองของนักเรียนในโรงเรียน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน ร่วมสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่"

อปท. : คืออนาคตและความหวังการควบคุมยาสูบในท้องถิ่น

"อปท.คือ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรบริหารท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการควบคุมยาสูบก็เช่นกน ต้องอาศัยพลังของชุมชนเป็นฐานรากเช่นกัน"

ภารกิจ "End Game" เพื่อชาว Gen Z Strong : คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

ดูเหมือนจะเป็นโจทย์สำคัญสำหรับภารกิจ "ปิดเกม" ทำให้การสูบบุหรี่ของ Gen Z ปี 2020 เป็นศูนย์ เนื่องจาก Gen Z ในประเทศไทยก็มีไม่น้อยเลย แต่หากไม่ทำอะไรเลยก็ดูเหมือนจะย่ิงทำให้ปัญหาการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนนั้นบานปลาย

สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียง ทบ. 1

"สื่อมวลชนทหาร รุกร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ และสร้าง Generation Z ไม่สูบ เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน"

พิธีอุปสมบท "เลิกบุหรี่ สร้างสุขภาพดี เป็นราชพลี ถวายองค์ราชัน"

พิธีอุปสมบท "เลิกบุหรี่สร้างสุขภาพดี เป็นราชพลี ถวายองค์ราชัน" เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9