กลยุทธ์การตลาด "อันตรายน้อยกว่า"

งานวิจัย เรื่อง "ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในฉลากของบุหรี่ และยาเส้น โดยบริษัทบุหรี่ใช้กลยุทธ์การใข้ข้อความบนซองบุหรี่ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าปลอดภัยหรือมีสารพิษน้อย เช่น light (บางเบา) mild (อ่อนหรือเล็กน้อย) เป็นต้น

ชูเป้า Endgame คุมยาสูบ ฮ่องกงทิ้งไทยไม่เห็นฝุ่น

การประชุม "กลยุทธ์สู่จุดสิ้นสุด (Endgame) การควบคุมยาสูบ" ที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

เดินตามกฎหมายใหม่ ทุกคนมีส่วนร่วม

การสื่อสารสาธารณะต้องอาศัยความพร้อมในหลายด้าน ได้แก่ เนื้อหา สถานที่ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟัง บุคลิกภาพของผู้พูด การเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการสื่อสารประเด็นเรื่องควบคุมยาสูบกับผู้มีอำนาจตัดสินใจได้อย่างตรงประเด็น และน่าประทับใจ จะช่วยให้กิจกรรมสามารถดำเนินไปอย่างลุล่วงได้

สื่อมวลชนสัญจร....ส่องกฎหมายใหม่

สื่อมวลชนรวมพลัง ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการต่อการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย ในเขตพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมา (โคราช) และภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่

The Assassin 2 ตอน "เพียงลมพัดผ่าน"

The Assassin 2 "เพียงลมพัดผ่าน" ภาพยนตร์ที่ "เด็กคิด เด็กทำ ให้เด็กดู" ยังคงมีจุดขายอยู่ที่การสร้างสื่อน้ำดีให้น่าดี สอดแทรกเนื้อหาสาระอย่างปัญหา "บุหรี่" เข้าไปเพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของอันตรายพิษภัยของบุหรี่"

บุหรี่ไฟฟ้า...โก้เก๋ พิษน้อย จริงหรือ?

มีผลการศึกษาทดลองการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในหนูทดลอง โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาเวสต์ เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ยืนยันถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า...

"มนุษย์กับธรรมชาติ"

จาก 40 เป็น 60 บาท ก็เป็นความรู้สำหรับคนที่ไม่สูบบุหรี่ และไม่ซื้อบุหรี่สูบ (ขอเพื่อนสูบ) ซึ่งข้อมูลนี้มาจาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประกาศเชิยชวน "ผู้สูบบุหรี่) ใช้โอกาสที่บุหรี่แพงนี้ "เลิกสูบ"

สร้างความยั่งยืนในชุมชน "ค่ายธรรมต่อต้านบุหรี่และยาเสพติด"

มหาวิทยาลัย บ้าน วัด โรงเรียน (ม.บวร) บูรณาการร่วมสร้างความยั่งยืนในชุมชน ในการป้องกันและแก้ปัญหาเด็กติดบุหรี่ และยาเสพติด เปิด "ค่ายธรรมต่อต้านบุหรี่และยาเสพติด)

โรคหลอดเลือดสมอง

การสูบบุหรี่ทำให้เกิดการแตกของเส้นเลือดในสมอง ที่โป่งพองเพิ่มขึ้นสองเท่า ทำให้คนไทยเสียชีวิตถึง 58,500 คน ในปี พ.ศ.2556

เพิ่มวันหยุดให้ พนง.ไม่สูบบุหรี่

เพิ่มวันหยุดพักร้อนให้อีก 6 วันต่อปี ให้กับพนักงานปอดสะอาดที่ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเป็นการชดเชยที่ต้องทำงานมากกว่าคนสูบบุหรี่ที่ต้องออกไปสูบบุหรี่บ่อย ๆ นับเป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ

31 ปี สร้างสังคมปลอดบุหรี่

นอกจากการผลักดันนโยบายกฎหมายแล้ว งานประจำของเราคือการทำงานภาคประชาชนกับเครือข่ายต่าง ๆ ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวถึงพิษภัยของบุหรี่และสร้างกระแสเพื่อผลักดันนโยบายและกฎหมาย

สร้างภูมิคุ้มกันเหล้า - บุหรี่ "ตามคำพ่อสอน" โรงเรียนโคกขาม

โรงเรียนคำพ่อสอน คือ กลุ่มโรงเรียนและครูที่รวมตัวกันเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติ 3 คำสอน

24 ชายหาดดัง สร้างอากาศดี๊ดี ปลอดควันบุหรี่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรฯ คืนความสุขให้ประชาชนด้วยการประกาศสั่งห้ามสูบบุหรี่ใน 24 ชายหาดดัง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Time Regained (Le Temps retrouve')

หนังหายาก สูบบุหรี่ และปีนกระไดดูปี 1999 ของผู้กำกับชาวชิลี Raul Ruiz ความยาวสองชั่วโมงครึ่ง รับประกันความไม่สนุก

ลงนามความร่วมมือ "เยาวชนไทย-ลาว"

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนสองฝั่งแม่น้ำโขง (ไทย - ลาว) ได้ลงนามความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

"น้าปุ๊ แน่มาก"

"น้าปุ๊ไปทำอะไรมา หน้าใสเชียว" "เปล่าก็ไม่ได้ทำอะไร ปกติดีนี่นา" "ไม่รู้สิ สดใสไม่ชีดเซียวเหมือนก่อน ต้องมีอะไรดีดีแน่ๆ เลย"

"บุหรี่คือสิ่งเสพติดหนึ่งในอบายมุข" ในการรักษาศีล 5 ของชาวพุทธ

โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดนครนายก จัดทำขึ้นด้วยเห็นถึงความสำคัญของการลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นภัยคุกคามทั้งด้านสังคม และบั่นทอนสุขภาพก่อเกิดโรคภัย ไข้ เจ็บ เผาร่างกาย เผาเงินทอง ทำให้สูญเสียคนที่เป็นที่รักยิ่งก่อนวัยอันควร จากมหันตภัยร้ายของบุหรี่

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แกนนำครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ภาคใต้)

แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ แต่ก็ยังปรากฎว่ามีการสูบบุหรี่ในโรงเรียนทั่วไป มูลนิธิรณรงค์ฯ จึงผลักดันให้เกิด "เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่" และสร้าง "ครูแกนนำ" เพื่อเป็นแกนหลักสำคัญในการผลักดันให้โรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาท "สื่อ" กับภาระกิจรณรงค์ช่วย Gen Z Strong : ไม่สูบ

วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง มีมือถือเป็นอวัยวะที่ 33 เข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดีย และส่ิงยั่วยุมากมาย กฎหมายควบคุมหากการบังคับใช้ไม่จริงจัง ก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่เข้าถึงตัวเยาวชนน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะเป็นเกราะป้องกันเยาวชนจากส่ิงยั่วยุบนโลกออนไลน์

ร้านค้าชุมชน จิ๊กซอตัวต่อสำคัญให้กับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

"ชุมชนหัวทะเล นำร่องตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ เฝ้าระวังร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่แบ่งขายบุหรี่เป็นมวน"