จีนออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะแล้ว

จีนเพิ่มกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ และปิดร้านขายออนไลน์

ออสเตรีย ห้ามสูบบุหรี่ในบาร์และร้านอาหาร

บาร์ ร้านอาหาร ห้ามสูบ ตั้งแต่ 1 พ.ย. เพื่อลบล้างสมยานาม "ที่เขี่ยบุหรี่แห่งยุโรป

"นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก"

ปลูกฝังเด็กๆ Gen Alpha ให้รู้จักป้องกันตัวเองจากควันบุหรี่ และเป็นทูตในการบอกกับคนในครอบครัวให้เลิกสูบบุหรี่

เครื่องร่อน ขยายปอด ปลอดควันบุหรี่

"นวัตกรรมเครื่องร่อน" เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนวัดในกลาง ต.บ้านแหลม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

นวัตกรรมการบำบัดโดยไม่ใช้ยา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อยู่ในอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี

ขยายฐานสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่องานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

ขยายฐานสื่อท้องถิ่น ขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่

งานวิจัยแรกของโลก : บุหรี่ไฟฟ้าทำให้หนูทดลองเป็นมะเร็งปอด

นักวิจัยสหรัฐฯ พบหนูเกือบหนึ่งในสี่ป่วยเป็นมะเร็งปอด หลังจากสัมผัสไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ปี

“ Shop ชิม ชิลล์ ที่ไหน ๆ ก็ปลอดบุหรี่กับ GenZ ”

"ชิม ชิล ที่ไหน ๆ ก็ปลอดบุหรี่" ณ ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง บางเลน จังหวัดนครปฐม

20 โรงแรมในสงขลา ปลอดบุหรี่ี 100%

โรงแรมปลอดควันปลอดบุหรี่ 100 % เมืองสงขลา หนุนนโยบายสถานที่ปลอดบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จากกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าของนานาประเทศ

หลังจากมีการใช้ในยุโรปเมื่อราว 13 ปีที่แล้ว บุหรี่ไฟฟ้าก็กลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก เนื่องจากคำกล่าวอ้างจากผู้ผลิตว่าปลอดภัย กว่าการสูบบุหรี่ปกติ

ชมรม Gen Z โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

ผมคิดทุกวันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะสร้าง ....."ชมรม GenZ หล่มเก่า" ในโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่

นวัตกรรม เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ “Walk Rally 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่”

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสื่อรณรงค์

แหล่งผลิตนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส"

18 อรหันต์

การรวมตัวกันของเหล่าเด็กผู้ชาย ทั้ง ๑๘ คน ที่ไม่สนใจเรียน เป็นเด็กหลังห้อง

มุ่งมั่น เข้มแข็ง สู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ 100%

กล้าคิด กล้าทำ ....เพื่อโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมปลอดบุหรี่

โรงเรียนบ้านในสอยปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

Happy@School and Happy@Home ทำหลังบ้านให้มีความสุขด้วยการปลอดบุหรี่

ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี และรองนายก/รมว.สธ. แทนเด็กไทย

นายกรัฐมนตรี รองนายกและรมว.สธ. เป็นห่วงเยาวชนไทย "ยังคงกฎหมายและมาตรการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า"

กิจกรรม "ต้นกล้าวัยใส เด็กปกาสัยปลอดภัยบุหรี่"

สื่อมวลชนกระบี่ อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ โรงเรียนบ้านเกาะไทร จัดอบรมโครงการ ต้นกล้าวัยใส เด็กปกาสัยปลอดภัยบุหรี่

ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ลดความเสี่ยงโรค NCDs

แถลงข่าวและเสวนาพฤติกรรมลดการบริโภค "ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่"

วัสดุจับก๊าซพิษและควันบุหรี่จากเศษขนสัตว์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร ผลิตนวัตกรรมใหม่รณรงค์บุหรี่ในโรงเรียน