รวมพลคนพันธ์ุ GenZ กทม. รู้กฎหมาย เฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้า

"หากทำให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ก็จะสามารถช่วยสื่อสารและรณรงค์เพื่อลดนักสูบหน้าใหม่ได้" ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กล่าวในการอบรม GenZ เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565

TUM แอปพลิเคชันใหม่เพื่อท้องถิ่นปลอดบุหรี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ ร้านค้า และพื้นที่สาธารณะ ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด้วยแอปพลิเคชัน TUM (Tobacco Use Monitor)”

Gen Z Academy รู้ เข้าใจ กฎหมายและเฝ้าระวัง สู่การถ่ายทอดและปฏิบัติจริง

แกนนำเยาวชน Gen Z Academy เรียนรู้หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” สร้างความเข้าใจในกฎหมาย พร้อมเดินหน้าสู่การถ่ายทอดและปฏิบัติจรืง

สื่ออีสานร่วมเฮ็ดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

20 องค์กรสื่อสารมวลชน ระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือ 17 องค์กรสื่อสารมวลชนภาคเหนือ ขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 

ระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกับสื่อมวลชน

โรงเรียน กทม.ดูแลนักเรียนดุจลูกหลาน มุ่งเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข

"แนวทางในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่" กับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมสนับสนุนและเสริมหนุน โรงเรียนสังกัด กทม.ในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ แอลกอฮอล์ และปลอดอบายมุข

บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย-ไร้อันตราย เป็นเพียงวาทกรรมของบริษัทบุหรี่เท่านั้น

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) แถลงข่าวเปิดผลสำรวจทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้าและสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยกับการรับข้อมูลและวาทกรรมสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ณ โรงแรมอัศวิน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา

สสส. และสถาบันยุวทัศน์ ฯ จับมือศูนย์การเรียน 6 แห่ง บรรจุเนื้อหาภัยบุหรี่ไฟฟ้าในหลักสูตร

สสส. และสถาบันยุวทัศน์ ฯ จับมือศูนย์การเรียน 6 แห่ง
บรรจุเนื้อหาภัยบุหรี่ไฟฟ้าในหลักสูตร หลังข้อมูลชี้ผู้เรียนกว่าร้อยละ 50 ใช้บุหรี่ไฟฟ้า

รวมพลัง ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ : บุหรี่ทำลายสิงแวดล้อม

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.ราชบุรี จัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ภายใต้คำขวัญว่า “บุหรี่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม”

“ลมหายใจดี ปลอดควันบุหรี่ตั้งแต่เริ่มเดินทาง” นครนายกสู่การเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

จังหวัดนครนายกก้าวสู่การเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวเพื่อลมหายใจที่ดี โดยมีสโลแกนว่า “ลมหายใจดี ปลอดควันบุหรี่ตั้งแต่เริ่มเดินทาง” สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทุกแห่งในจังหวัดนครนายกประกาศจุดยืน เป็นเขตปลอดบุหรี่

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ประกาศเป็นอุทยานฯปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการอุทยานแห่งชาติธารโบกกรณีปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.2565

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยยาสูบ : บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก ประเทศไทย จัดการสัมมนาภาคีเครือข่าย และแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ขึ้น รูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดี และผ่านระบบ Zoom โดยคำขวัญคือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ”

สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมกับจุดจัดการเพชรบูรณ์ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียน 47 แห่ง

สพม.เพชรบูรณ์ และจุดจัดการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดเวทีมหกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และบูรณาการสุขภาวะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

โรงเรียนวัดปากบ่อ เคลื่อนงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เคลื่อนการดำเนินงานใน 7 มาตรการเพื่อสู่เป้าหมายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

เดินหน้ารณรงค์ลดนักสูบหน้าใหม่ สร้างความรู้เท่าทันภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถาบันยุวทัศน์ฯ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือสถานศึกษา เดินหน้าสร้างองค์ความรู้
เท่าทันภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เร่งลดปริมาณนักสูบหน้าใหม่ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อช.เขาพนมเบญจา ทำบันทึกข้อตกลง MoU ปลอดบุหรี่ สู่ทิศทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพปลอดบุหรี่ วิถี New Normal

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อ.เมือง จ.กระบี่ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลทับปริก เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ Gen Z อุบลฯ จากรุ่น สู่รุ่น

กลุ่มเด็กและเยาวชน UGZ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ Gen Z ใน 2 อำเภอ อำเภอเมือง และอำเภอม่วงสามสิบ เพื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในจังหวัดอุบลให้เข็มแข็งยิ่งชึ้น

มาทำความรู้จักกับโรคปอดรั่ว

จากข่าวที่ ตลกโป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม ป่วยด้วยอาการปอดรั่ว ที่เกิดจากการสูบบุหรี่
มาทำความรู้จักกับโรคปอดรั่ว ว่าเป็นอย่างไร? ป้องกันได้อย่างไร

เพื่อเกาะลันตาปลอดบุหรี่ จ.กระบี่

ติดป้ายรณรงค์ "ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง" ใส่ใจสุขภาพของผู้ใช้บริการ บนแพขนานยนต์ ข้ามไปเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

วันสายตาโลก (World Sight Day) มาดูแลดวงตากันเถอะ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนตุลาคมทุกปี เป็นวันสายตาโลก และปีนี้ตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม จัดตั้งโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เพราะอยากให้ทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของดวงตา และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสายตาของเรา