รวมพลัง ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ : บุหรี่ทำลายสิงแวดล้อม

คอลัมน์ : เรื่องเล่าในพื้นที่

ราชบุรีรวมพลัง ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่

ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมในสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station อัศวราชบุรีกรุ๊ป และ ซี เค วาย ปิโตเลี่ยม จำกัด ได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และจะพัฒนาเป็นต้นแบบในการช่วยเลิกบุหรี่ โดยการนำร่องแจกลูกอมเลิกบุหรี่ ให้กับลูกค้าที่สูบบุหรี่ที่มารับบริการ และจะส่งข้อมูลเพื่อการติดตามไปยังสถานพยาบาล หากได้รับการตอบรับที่ดี และจะขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป

ในโอกาสนี้ ส.ส.กุลวลี ประธานในพิธี และผู้ร่วมกิจกรรม ได้กระทำพิธีเปิดงาน โดยนำกระถางต้นไม้ทับบุหรี่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการทำลายบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ตามคำขวัญรณรงค์ บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงนำสิ่งแวดล้อมมาทำลายบุหรี่ จากนั้นได้มอบป้ายสถานีบริการน้ำมันปลอดบุหรี่ และเกียรติบัตรให้กับสถานีน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการฯ การเดินรณรงค์แจกแผ่นพับและใบปลิว พร้อมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน

ราชบุรี - ประชาคมจังหวัดราชบุรี - สมาคมวิทยุ - ศูนย์ข่าวปลอดควันราชบุรี - เครือข่ายองค์กรงดเหล้า - องค์กรสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน(อสดย.)

ที่มา : ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดราชบุรี

SMARTNEWS เผยแพร่ 2 มิถุนายน 2565