“Love Me Don’t E-Cigarettes” รักฉันต้องไม่รักบุหรี่ไฟฟ้า

คอลัมน์ : สารจากเยาวชน

“Love Me Don’t E-Cigarettes รักฉันต้องไม่รักบุหรี่ไฟฟ้า” มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน โดยมีศิลปินวง 7 Day Crezy มาร่วมสร้างสีสัน และเป็นไอดอล ร่วมสร้างกระแสให้เยาวชนตื่นตัวในเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีมากกว่าความเท่จากการสูบให้มากขึ้น 

ดร.คมสัน พันธุ์วิชาติกุล รองโฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. กล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้นให้ทุกสถานศึกษา เป็นสถานศึกษาสีขาว โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา เนื่องจากนักเรียนและนักศึกษากลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเข้าไปข้องเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะบุหรี่มีข้อมูลพบว่า “เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่ถึง 400,000 คน” ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยาสูบก็มีการปรับตัวผลิตสินค้าชนิดใหม่ ๆ ออกมา โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่มีหน้าตาหลากหลาย ส่งผลทำให้การตรวจสอบและดูแลนักเรียน นักศึกษา ทำได้ยากขึ้น”

“สมัยผมเป็นนักศึกษา ก็ถูกเพื่อนชักจูงให้สูบบุหรี่ แต่เพราะเรามีครอบครัวที่ให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ว่าบุหรี่ไม่ดีและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เราจึงเลือกไม่สูบ ผมจึงเห็นว่าบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะมีความอันตรายน้อยหรืออันตรายมาก ก็ไม่ควรสูบเช่นกัน เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกาย” ดร.คมสัน กล่าว

ด้าน ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศจย. กล่าวว่า "ผมดีใจที่ในวันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาในหัวข้อ “รักสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า” โดยคำถามจากนึกศึกษาน่าสนใจหลายๆ ประเด็น เช่น บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ไฟฟ้าจริงหรือไม่ และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้เลิกสูบบุหรี่แบบธรรมดาหรือไม่ โดยข้อเท็จจริงจากคำถามตอบได้ง่ายมากจากข้อมูล ซึ่งล่าสุด “สหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วกว่า 64 คน ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ 2,758 คน” จากตัวเลขเพียงแค่นี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วว่า “บุหรี่ไฟฟ้าก็มีความอันตรายไม่ต่างจากบุหรี่ทั่วไป” ขณะที่บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือในการช่วยเลิกสูบบุหรี่แบบปกติได้ เพราะการสำรวจ ยังพบว่า “ผู้ที่มีความต้องการเลิกสูบบุหรี่แบบมวน หากหันไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้ว จะส่งผลทำให้ติดบุหรี่ทั้ง 2 ประเภทอีกด้วย”

นายนพดล อินทร์ต๊ะ หัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันยุวทัศน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม Love Me Don’t E-Cigarettes รักฉันต้องไม่รักบุหรี่ไฟฟ้า จัดขึ้นเพื่อต้องการส่งต่อความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไปยังนักศึกษา โดยอาศัยเทศกาลวันแห่งความรักเป็น “จุดเริ่มต้น” ให้คู่รักในวัยเรียนร่วมกันทำสิ่งที่ดีให้แกกันและกัน โดยเฉพาะการหันกลับมารักตนเองด้วยการไม่ทำร้ายตนเอง ผ่านการเลิกบุหรี่เป็นของขวัญซึ่งกันและกัน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 3,000 คน เชื่อว่า ความรู้ถูกส่งต่อในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด็กและเยาวชนคิดทบทวนตนเอง และนำไปสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากศิลปินวง 7 Day Crezy มาร่วมกิจกรรมและร่วมรณรงค์อีกด้วย

ข้อมูลโดย พชรพรรษ์ ประจวบลาภ สถาบ้นยุวทัศน์ฯ 

เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2563