"นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก" ครั้งที่ 4

คอลัมน์ : จับกระแส 

"เหม็น เหม็น เหม็น หนูเหม็นควันบุหรี่" นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก ครั้งที่ 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อปกป้องเด็ก Gen Alpha จากควันบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สุบบุหรี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสื่อ ฉีกๆ ต้ดๆ นิทานเล่ม แบบง่ายและสร้างสรรค์ รวมถึงเทคนิคการเล่านิทานที่สนุกสนาน สอดแทรกเรื่องบุหรี่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

วิทยากรโดย รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ อาจารย์เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้น พันธ์ จังหวัดอยุธยา ข้อมูลความรู้เรื่องพิษภัยอันตรายจากควันบุหรี่ต่อเด็ก โดย ผศ.พญ.นัยนา ณีศะนันท์ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ - เวชศาสตร์สังคม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และประสบการณ์ตรงจากคุณครูที่เข้าร่วมอบรม แล้วได้นำความรู้และสื่อที่ได้เรียนรู้เอากลับไปทำกิจกรรมที่โรงเรียน มาร่วมแลกเปลี่ยน และเสียงจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่พร้อมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ กับ ดร.พรรเพ็ญแข อดุลยพันธ์ โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี กรุงเทพฯ และคุณครู วัชรี บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

 

การอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 คุณครูจากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและประจำอำเภอ ที่รู้จักกันดีกับตราสัญลักษณ์ดอกบัว ทั่วประเทศ 27 จังหวัด 72 โรงเรียน รวมคุณครูผู้เข้าร่วมอบรมทั้งส้ิน 125 ท่าน ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เรื่องเป็นอย่างไร? สนุกอย่างไร? ดูจากภาพน่าจะเดาได้ว่า สนุกสนานและสร้างสรรค์กันขนาดไหน ให้ภาพเล่าเรื่องนะค่ะ 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ Smartnews 

เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ 2563