นวัตกรรมการบำบัดโดยไม่ใช้ยา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

คอลัมน์ : รอบรั้วโรงเรียนปลอดบุหรี่

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมโรงเรียนปลอดบุหรี่  ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ปลอดบุหรี่ บูรณาการเรื่องบุหรี่เข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เช่น กีฬา ดนตรี ที่เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนคือ เน้นเรื่องการช่วยนักเรียนเลิกบุหรี่ด้วยการบำบัดโดยไม่ใช้ยา สร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ มีการคัดกรองโดยครูที่ปรึกษา และหัวหน้าชั้น จากนั้นให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ช่วยแบบจับไม่ปล่อย จะปล่อยก็ต่อเมื่อเลิกได้สำเร็จจริงๆ ใครเลิกได้มีใบประกาศให้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

การเฝ้าระวัง นักเรียนสูบบุหรี่ จะมีสายลับ แฝงตัวอยู่ในบริเวณจุดที่จะไปแอบสูบ เช่น ห้องน้ำ หลังอาคารเรียนเป็นต้น  เจอแล้วถ่ายรูปเอามารายงานครู  โดยมีนักเรียนแกนนำจำนวน 10 คนและกำลังจะขยายไปที่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 เพื่อที่จะได้ทำงานแทนรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษา  

การบำบัดโดยไม่ใช้ยา คือ จับเข้าห้องสีดำ เพื่อให้คำปรึกษา เบื้องต้นก็จะมีเครื่องเป่า ซักประวัติการสูบบุหรี่ ตรวจร่างกาย เชคว่าติดระดับไหน ให้คำปรึกษาแนะนำการเลิกบุหรี่ และใช้ชาหญ้าดอกขาวเป็นตัวช่วย และทุกๆ อาทิตย์จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเข้ามาช่วย มีการติดตามช่วยจนกว่าจะเลิกได้ เมื่อเลิกได้แล้วก็เปลี่ยนเข้าห้องสีขาว ตอนนี้เหลือประมาณ 5 คนจาก 30 คน

นักเรียนที่สูบอยู่ในช่วงเลิกบุหรี่ จะให้ทำกิจกรรมในโรงเรียนและช่วยชุมชน เพื่อให้ได้ซึมซับหน้าที่ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมกันอีก สุ่มตรวจ ใช้เครื่องวัดและจดบันทึก เช้าวันจันทร์จะให้เป่าเป็นเวลา 3 วัน และทุกวัน ทำมาตลอดตั้งแต่ปี 59 - 61 และยังคงคุมอยู่จนถึงปัจจุบัน

ใน1 เดือนจะมีเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจว่า มีเด็กสูบเพ่ิมมั๊ย จะคอยให้คำแนะนำคุมความประพฤติ และมีตัวยาหญ้าดอกขาว นี่คือ นวัตกรรมการบำบัด โดยไม่ใช้ยา แต่ใช้ใจในการใส่ใจดูแล เพื่อนักเรียนและโรงเรียนปลอดบุหรี่  

"การดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ต้องติดตามเสมอ เพระถ้าเราตัดเรื่องบุหรี่ได้ จะลดปัญหายาเสพติดอื่นๆ จะไม่มีเลย"  ครูวรชาติ ชูทาน ครูแกนนำเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์  

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartnews 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562