ชมรม Gen Z โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

คอลัมน์ : เสียงของ GenZ 

ผมเองครับ!!! เจ Gen Z (นายวุฒิชัย ลาภไธสง นักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์)....สิ่งที่ผมทำอยู่ ในตอนนี้คือ Gen Z แรงบันดาลใจ คือ หลังจากที่ผมผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่ จ.เชียงใหม่ กลับมาผมคิดทุกวันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จึงได้จัดตั้งชมรมในโรงเรียน เป็นศูนย์ฝากใจ ไร้กังวล ชมรม Gen Z โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

กิจกรรมในโรงเรียน 1.พี่สอนน้อง ร่วมกันป้องภัยบุหรี่...คือใช้คาบว่าง คาบชุมนุม และสวดมนต์สอดแทรกในการเรียนรู้และกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 2.ทุกคนในโรงเรียนเป็นนักเรียนและครู GenZ มีนักเรียนแกนนำ 157 คน 3.ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมโชว์ผลงาน GenZ ณ ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนกรกฏาคม และที่ผ่านมาที่อินโดนีเซีย (ยังมีต่อคิวอีก 3 ประเทศครับ ขออวดนิดนึง) 4.การมีกิจกรรมส่วนร่วมทั้งครูและนักเรียน ที่ทำให้ทุกคนสนใจและให้ความร่วมมือทั้งครูและนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองด้วยครับ 

6 เดือนที่ผมได้ร่วมเหนื่อยกับทีมงาน...ทุกคนต่างคาดหวัง อยากจะสร้างทีมทำงานที่มีความมุ่งมั่นในการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และไม่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่ที่ประกาศชัดเจนว่า กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่ดีของบริษัทบุหรี่คือ นักสูบหน้าใหม่ นั่นก็คือวัยรุ่นนั่นเอง 

ผมตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นหลักจน Gen Z  หล่มเก่าพิทยาคม ผมอยากจะเชิญชวนคนไทยที่สูบบุหรี่เลิกสูบเถอะครับ....สิ่งที่อยากเห็นที่สุด คือ Gen Z อย่างเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นครับ...

ข้อมูลโดย วุฒิชัย ลาภไธสง

 ประธานชมรม Gen Z โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

เผยแพร่ 27 กันยายน 2562