ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสื่อรณรงค์

คอลัมน์ : รอบรั้วโรงเรียนปลอดบุหรี่

การผลิตนวัตกรรมเพื่อเป็นสื่อในการรณรงค์ แบบ Play and Learn เล่นแบบได้ความรู้ สนุกได้ความรู้ ให้เข้าถึงเด็กและการมีสวนร่วม เป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องคิดค้นเพื่อให้ได้รูปแบบและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ เกิดเป็นผลสำเร็จ และสามารถเผยแพร่แบ่งปันให้กับครูในโรงเรียนอื่นๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงเรียน

ครูสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์ หรือ ครูเอสของเด็กๆ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี ได้ร่วมเป็นเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในปี 2557 และได้คิดและพัฒนานวัตกรรมสื่อรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการทำ 7 มาตรการสู่การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จนเพื่อนๆ ครูได้ยกให้เป็น "เจ้าพ่อนวัตกรรมสื่อรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่" 

ครูเอส ได้พัฒนาและทำสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ได้ในหลายๆ วิชาเรียน ที่ครูผู้สอนสามารถหยิบไปใช้ได้เลย รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเรียกได้ว่า เกือบทุกพื้นที่ของโรงเรียนเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ 

สื่อที่ครูได้คิดและสร้างสรรค์ อาทิเช่น walk rally มีทั้งจิ๊กซอว์ เกมคำทาย บิงโก ปีศาจร้ายในควันบุหรี่ ล่าสุดครูเอสได้พัฒนาและจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนการสอน "บุหรี่ซ่อนโรค" ระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นี่เป็นความภาคภูมิใจของคนทำงาน และยังคงคิดและผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เสมอ สื่อทุกอย่างยินดีให้กัลยาณมิตรได้นำไปใช้ สามารถก๊อบปี้ หรือนำไอเดียไปปรับใช้ ยินดีแบ่งปัน มีคติที่ว่า "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องขอขอบคุณ ดร.รัชนี พันออด ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและคุณครูทุกท่านในโรงเรียน ที่ทุกท่านร่วมมือร่วมแรงเพื่อนักเรียน เพื่อโรงเรียนเทศบาล 3 ปลอดบุหรี่อย่าง 100% รวมถึงเป็นการร่วมสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ไปด้วยกัน ครูเอสกล่าว"

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์

18 กันยายน 2562