โรงเรียนบ้านในสอยปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

คอลัมน์ : นวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

โรงเรียนบ้านในสอย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 มีนักเรียนอยู่ประมาณ 400 กว่าคน ตั้งอยู่ที่ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวอำเภอ 19 กิโลเมตร ทางเข้าเป็นทางขึ้นเขา การมาลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน ตามไปดูนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ โรงเรียนบ้านในสอย คำว่า “นวัตกรรม” ในความหมายของ "เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่" คือ การผลิตสื่อในท้องถิ่นที่สามารถสอดแทรกในกิจกรรมการรณรงค์เรื่องบุหรี่ เพื่อขับเคลื่อนให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอย่าง 100% คุณครูพัชราภรณ์ วิมาลัย หรือที่นักเรียนเรียก "ครูปุ้ม" ได้เข้าร่วมเป็นครูนักรณรงค์ในเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยจะเน้นไปที่การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียน 

ครูปุ้มได้ทำบ้านของครูเป็นหลังบ้านของโรงเรียน เพื่อให้เป็นที่มั่วสุมทำกิจกรรมที่ตัวเองรัก "ก่อการดี" จึงเป็นที่มาของคำว่า “Happy@Home”  ภายในรั้วบ้านและบริเวณพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ที่รั้วบ้านไม่เคยปิด ต้อนรับทั้งนักเรียนและคนในชุมชนที่จะเข้ามาเก็บพืชผักปลอดสาร  ได้จัดบ้านเป็นมุมต่างๆ มีห้องดนตรีและห้องฟ้อนรำ  ห้องสมุดขนาดเล็ก ที่เด็กในหมู่บ้านสามารถเข้ามาขลุกทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ มีผลไม้ให้เก็บกินได้เลย

กิจกรรมในโรงเรียน จะมีการเพ้นท์รั้วกำแพงโรงเรียนเป็นสื่อรณรงค์ เนื่องจากกำแพงด้านนี้ติดกับถนนที่ใช้ในการเดินทางของหมู่บ้าน ที่เป็นจุดเชคอินถ่ายรูปสวยๆ ได้อีกด้วย การเพ้นท์โลโก้ห้ามสูบบุหรี่ที่หมวก หรือที่เรียกกันว่า “กุ๊บ” ซึ่งคนในชุมชนใช้ใส่กันเวลาออกไปทำไร่ทำสวน การฟ้อนรำในประเพณีของท้องถิ่นสอดแทรกเรื่องบุหรี่ การแปลงเพลงเป็นเพลงรณรงค์อย่างเพลง  “คุ๊กกี้เสี่ยงทาย"  เป็น "บุหรี่เสี่ยงตาย”

การขับเคลื่อนงานรณรงค์ในโรงเรียนบ้านในสอย มีท่าน ผอ.สนับสนุนรวมถึงคุณครูทุกคนก็ยินดีให้ความร่วมมือ อะไรที่จะเป็นประโยชน์และเป็นการป้องกันเด็กนักเรียนจากสิ่งเสพติด ท่านผอ.ไฟเขียวทั้งนั้น

ไม่แปลกใจเลยที่ภายในห้องกิจกรรมเล็กๆ จะเต็มไปด้วยใบประกาศและโล่รางวัลการันตีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดี กิจกรรมการรณรงค์ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง และมีแผนการดำเนินงานของนักเรียนแกนนำ และของครูปุ้ม ซึ่งอยู่ในช่วงของการดำเนินงาน สำเร็จอย่างไร? ได้ผลอย่างไร? ทาง SmartNews จะได้นำมาเผยแพร่กันต่อไป....

เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก ในขณะที่หลายๆ โรงเรียนมีกระแสเรื่องอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ที่น้อยและไม่มีสารอาหาร แต่ที่โรงเรียนบ้านในสอย นักเรียนทุกคนจะอิ่มท้อง อาหารมีคุณภาพเพราะทุกคนหิ้วปิ่นโตมาจากบ้าน ลดควัน ลดขยะ เพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนบ้านในสอย อีกด้วย .... 

ข้อมูลและภาพ สุขสันต์ เสลานนท์

เผยแพร่ 3 กันยายน 2562