ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี และรองนายก/รมว.สธ. แทนเด็กไทย

คอลัมน์: จับกระแส

ต้องขอขอบคุณแทนเด็กไทยทุกคน ที่รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ท่านอนุทิน ชาญวีรกุล ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้าเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเด็น "ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า 100%" และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้ออกมาแถลงข่าวหลังการประชุม ครม. ว่า "เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ยังไม่มีการทบทวนและยังยึดตามกฎหมายเดิมที่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่าย และครอบครอง"

นายอนุทินกล่าวว่า "ประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มีความพยายามที่จะนำเข้าและสื่อสารว่าช่วยลดเลิกบุหรี่ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว กรมควบคุมโรค ยืนยันว่า "บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษภัย และห้ามนำเข้า 100 เปอร์เซ็นต์ หากจะนำเข้าต้องมีการแก้กฎหมาย ซึ่งในยุคนี้คงไม่มีใครทำเรื่องแบบนี้ เพราะจะเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน แม้จะมีนิโคตินน้อย แต่หากสูบผลลัพธ์ก็คือ การเสพติดอยู่ดี ฝากให้กรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อสารสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า"  

สำหรับท่านนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวหลังการประชุม ครม.ว่า "บางคนก็อยากจะให้นำสินค้าที่ผิดกฎหมายในตลาดมืดที่มีมูลค่ามหาศาล ทำให้ถูกกฎหมาย บางครั้งเรามองกันแค่มิติเดียวเรื่องรายได้ เรื่องภาษี ต้องมองมิติอื่นด้วย เรื่องสุขภาพเป็นส่ิงสำคัญ" 

ประเทศไทยต้องเสียค่าใข้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองและอาการอื่นๆ เยอะ เป็นโรคที่ไม่ติดต่อ แต่ทรมาน รักษานาน ค่าใช้จ่ายสูง ทำให้การประกันสุขภาพมีปัญหาต้องใช้เงินจำนวนมาก

นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายก ได้เห็นถึงปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชนไทย อีกทั้งยังเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ทุกชนิดด้วย เชื่อว่าบุหรี่ทุกชนิดล้วนแต่มีอันตรายทั้งคนสูบและคนรอบข้าง ไม่มีบุหรี่ชนิดไหนไม่มีอันตราย นอกจากบุหรี่ที่ไม่ได้จุด ...ลด ละ เลิกบุหรี่ดีกว่า ปลอดภัยที่สุด

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : กรุงเทพธุรกิจ และ workpointnews ออนไลน์ 

เผยแพร่วันที่ 22 สิงหาคม 2562