กิจกรรม "ต้นกล้าวัยใส เด็กปกาสัยปลอดภัยบุหรี่"

คอลัมน์ : เรื่องเล่าในพื้นที่ 

สื่ออาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรม "ต้นกล้าวัยใส เด็กปกาสัย ปลอดภัยบุหรี่" อบรมนักเรียนแกนนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 50 คน โดยในช่วงเช้า กิจกรรมนันทนาการเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง เป็นการเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ และวิธีการปฏิเสธหากมีคนมาชวนให้สูบบุหรี่ การป้องกันและสกัดนักสูบหน้าใหม่ ไม่ให้เพิ่มขึ้น การประกวดเขียนเรียงความ เด็กปกาสัยปลอดภัยบุหรี่ เพื่อค้นหาต้นแบบนักเรียนแกนนำ สำหรับเรียงความที่ชนะจะได้นำไปเผยแพร่ข้อ ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน และอ่านหน้าเสาธง และให้สื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ได้เผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ 

ทั้งนี้ โดยการอบรม ดังกล่าว ฯ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่แก่นักเรียนแกนนำ ได้เผยแพร่ข้อมูลในโรงเรียนของตนเอง เป็นการสกัดและป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในอนาคต แกนนำนักเรียนเหล่านี้ จะเป็น Idol ที่ดีของนักเรียนในพื้นที่ มุ่งมั่นที่จะหาแนวทางในการป้องกัน และปกป้องเด็ก ๆ เยาวชน ของตำบลปกาสัย ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ และทาสของการสูบบุหรี่

ข้อมูลโดย สุพมาศ พรหมมาศ สื่อมวลชนอาสาจังหวัดกระบี่

เผยแพร่ 19 สิงหาคม 2562