ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ลดความเสี่ยงโรค NCDs

คอลัมน์ : เรื่องเล่าเครือข่าย

สมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สมาคมโรคไต เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการแถลงข่าวและเสวนา ในประเด็น "ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่" ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

สำหรับการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในประเทศไทยในปี พ.ศ.2560 พบว่า กว่าร้อยละ 75 ของการเสียชีวิต มีสาเหตุมาจาก กลุ่มโรคเหล่านี้ และปัจจัยเสำคัญที่ทำให้เกิดโรค คือ พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษในชีวิตประจำวัน องค์การอนามัยโลกได้ยกปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่สำคัญไว้ 4 ปัจจัย คือ 1.การสูบบุหรี่ (ซึ่งรวมการสูดดมเขม่าควัน PM 2.5) 2.การบริโภคแอลกอฮอล์ (สุราหรือเหล้า) 3.การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ (การออกกำลังกาย) และ 4.การบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เกิน ขาดผักผลไม้ จึงนำไปสู่การเกิดภาวะอ้วน และความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคํญของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดตามมา 

โดยในช่วงของการเสวนา วิทยากรแต่ละท่าน ได้ทิ้งท้ายข้อคิดไว้ดังนี้  

รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย "การเลิกบุหรี่ช่วยให้หัวใจและสมองของคุณดีขึ้น"  

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า "อย่าปล่อยให้เหล้ามาทำลายตับเราอีกเลย"

นาวาอากาศเอกหญิงพญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม "ลดเค็ม ทางออกง่าย ช่วยลดโรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต"

ภก.เชิญพร เต็งอำนวย รองประธานสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย "สุขภาพดีในโรงงาน ลดเค็มสักนิด งดเหล้า เลิกบุหรี่ ชีวิตดี๊ดี กระเป๋าตังค์ตุง"

และอาจารย์เสนห์ ศรีสุวรรณ นักพูดมือโปรของเมืองไทย "ลดการตายจากปาก ต้อง ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่"

ภายในงานยังมีการตรวจสุขภาพ วัดความดัน วัดกล้ามเนื้อ วัดค่าน้ำตาลในเลือด งานนี้นอกจากได้ความรู้ แล้วยังได้ตรวจสุขภาพฟรี เพื่อลดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เป็นแนวทางการปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น 

ข้อมูลจากงานแถลงข่าว "ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่" วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2562