กิจกรรมเพื่อบ้านปลอดบุหรี่...โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

คอลัมน์ จับกระแส

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สื่อมวลชนกระบี่จัดกิจกรรมบ้านตลิ่งชัน บ้านปลอดบุหรี่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

นายไพรัช ทับชุม นายอำเภอเหนือคลองเป็นประธานเปิดโครงการบ้านตลิ่งชัน บ้านปลอดบุหรี่ วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนบ้านตล่ิงชัน โดยมีนายประยูร ศรีทอง ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน โดยมีนางสาวสายชล เจนงาน ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู และนักเรียน กลุ่มแม่บ้านที่มีสมาชิกในบ้านสูบบุหรี่และ อสม.จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม 

โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ และการสื่อสารข่าวสารเรื่องพิษภัยผ่านสื่อ Social Media กิจกรรมปฏิญาณตนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด นิทรรศการให้ความรู้  และประกวดภาพระบายสี คำขวัญต่อต้านยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในวันสุนทรภู่อีกด้วย 

 

ที่มา : สื่อมวลชนอาสาจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562