สร้างภูมิคุ้มกัน ปกป้อง Gen Alpha จากควันบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

Gen Alpha ชวนผู้ใหญ่ใจดี ร่วมปกป้องหนูๆ จากควันบุหรี่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้ประเด็นรณรงค์ คือ “บุหรี่เผาปอด (Tobacco Burns Your Lungs)” โดยองค์การอนามัยโลก

กิจกรรมมีทั้งรูปแบบของกิจกรรมในชั้นเรียน ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี และกระปุกออมสินชุดบ้านนี้ปลอดบุหรี่ เพื่อให้เด็กๆ นำกลับไปให้ผู้ปกครองขอ "ค่าบุหรี่มาเป็นค่าขนม" กิจกรรมการแสดงละครนิทานและเล่านิทานสร้างสุข แบบสร้างสรรค์โดย พี่ ๆ ชั้นประถมศึกษา เรื่อง มาร์สแมนกับยายเช้า ตอนปราบปีศาจบุหรี่ และกิจกรรมจัดห้องเรียนน่าเรียน ตกแต่งด้วยโมบายบ้านปลอดบุหรี่ และสติ๊กเกอร์ปลอดบุหรี่ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการสร่้างสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่และปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ นำโดยผู้นำส่วนราชการ และคุณครู นำเด็ก ๆ เชิญชวนให้ผู้ปกครองและผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่านได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ ควันบุหรี่มือสองและมือสาม ที่มีผลกระทบต่อบุตรหลานและคนใกล้ชิด ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมในชุมชน ทำบ้านปลอดบุหรี่และร้านค้าในชุมชนไม่ขายบุหรี่ให้แก่เด็ก ซึ่งคนในชุมชนต่างตื่นตัวและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข้อมูลจาก เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียบเรียงข้อมูลโดย อังคณา มานุจัม

วันที่ 11 มิถุนายน 2562