"สาวเต่างอย รออ้ายเลิกเผาปอด" บุหรี่เผาปอด

คอลัมน์ 108 ไอเดียเจ๋ง

นายชัยวัฒน์ เอี่ยมละออ ปลัดอาวุโส อำเภอองครักษ์ เป็นประธานโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2562 องค์การอนามัยโลกกำหนดประเด็นการรณรงค์ "บุหรี่เผาปอด" Tobacco Burns your Lungs ภายใต้กิจกรรมพิธี "มงคลสมรส ระหว่างสาวเต่างอย  รออ้ายเลิกเผาปอด"  โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ กฤษ์งามยามดีในวันที่ 31 พฤษาภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก