รางวัลผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562

คอลัมน์ จับกระแส

กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานที่อุทิศตนขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ World No Tobacco Day 2019 จำนวน 38 ท่าน  โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ

ในโอกาสนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ เพื่อลูกหลานของคนไทยตลอดไป