"ปกป้องผ้าขาว" จากควันบุหรี่

คอลัมน์ : จับกระแส

หากเปรียบ “เด็ก” เป็นเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ ย่อมมีบทบาทสำคัญในการแต่งแต้มสีสันให้แก่เด็ก ผ่านกระบวนการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ และปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง

จากภาพ เด็ก ๆ กำลังสนุกสนานอยู่กับกิจกรรมวาดภาพระบายสี ภาพที่เด็ก ๆ กำลังระบายสีอยู่นั้น พยายามสื่อให้เด็กได้รับรู้ว่า “บุหรี่ คือสิ่งไม่ดี” เป็นภาพครอบครัว พ่อ แม่ ลูก อยู่ด้วยกันใน “บ้านปลอดบุหรี่” หลังใหญ่อันแสนอบอุ่น เป็นผลงานจากหน่วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการอบรมโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และได้รับสื่อสนับสนุนการรณรงค์ในพื้นที่ การวาดภาพระบายสี จึงเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ฝึกการใช้สี ทดลองสี ผสมสีต่างๆ ส่วนในด้านอารมณ์จิตใจ ทำให้ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดันทางอารมณ์และส่งเสริมให้มีจิตใจที่ดีงาม และทางสังคมฝึกการทำงานตามลำพังและการทำงานเป็นกลุ่ม

เรียบเรียงข้อมูลโดย อังคณา มานุจัม กองบรรณาธิการ Smartnews

วันที่ 4 มิถุนายน 2562