"ท่าเรือปากบาราปลอดบุหรี่"

เรื่องเล่าจากพื้นที่จังหวัดสตูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับเครือข่ายศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสตูล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนา อปท.ปลอดบุหรี่ “ความสำเร็จในการทำท่าเรือปากบาราปลอดบุหรี่” ณ ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่า ได้กำหนดให้พื้นที่ปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ซึ่งได้ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และกลุ่มสื่ออันดามันจังหวัดสตูล ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินการให้พื้นที่ปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปีที่แล้ว โดยมีเงื่อนไขว่า อบจ.สตูล ต้องจัดพื้นที่ปฏิบัติภารกิจภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ อบจ.สตูล เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เช่น สำนักงานฯ ท่าเทียบเรือปากบารา สนามกีฬา อบจ.สตูล ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ก็ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จดียิ่ง และเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ต้นแบบ เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเป็นการรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เน้นกิจกรรม อปท.ปลอดบุหรี่  อบรมให้ความรู้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ทุกหน่วยงาน องค์กรในจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ และเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนที่เข้ามารับบริการในสถานที่ หน่วยงาน องค์กรในจังหวัดสตูล

นางสาวทัศนีย์ ศิลปบุตร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของการควบคุมยาสูบของไทย ปัจจุบันมีการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกฎหมายหลายฉบับที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่  “ขอชื่นชม อบจ. สตูล และภาคีเครือข่ายที่ผลักดันให้เกิดการประกาศท่าเทียบเรือปากบาราปลอดบุหรี่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่สะท้อนถึงการเชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนให้เกิดเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด ที่สำคัญยังเป็นการปกป้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่อีกด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลให้เห็นเป็นรูปธรรมการทำงานเพื่อการควบคุมยาสูบในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป” 

คุณพัชรี เกิดพรม แกนนำสื่อมวลชน จ.สตูล

ด้วยเราเป็นสื่อในพื้นที่ ปกติก็ทำงานในส่วนของสื่อส่วนกลางและทำทุกเรื่องอยู่แล้ว ทำข่าว ประชาสัมพันธ์ และหนึ่งในภาระกิจที่เรามองว่าน่าจะทำคือ การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ ในจังหวัดสตูลของเรา โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะที่ใครๆ ก็สนใจอยากมาเที่ยวชม เราได้มองหาจุดขายของเรา ว่าจะทำอย่างไรร่วมกันคิดในกลุ่มสื่อมวลชนก็ตกผลึกกันว่า เริ่มที่ท่าเรือซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องรอและข้ามฟากเพื่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ ต้องประกาศเป็น "ท่าเรือปลอดบุหรี่อย่างชัดเจน" จึงเข้าพบและพูดคุยกับท่านนายก อบจ. นายกท่านก็ไม่ลังเล ให้ความร่วมมือประกาศสภาพแวดล้อม ติดป้ายห้ามสูบอย่างชัดเจน เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับทราบ และเจ้าหน้าที่ก็รับข้อมูลพร้อมให้ความร่วมมือ

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ กระจายไปทั่วโลก เพื่อให้รับทราบไปพร้อมๆ กัน เราภูมิใจสามารถพูดได้เต็มปากว่า “ท่าเรือปากบาราปลอดบุหรี่” เป็นแห่งแรกของโลก ที่ปลอดบุหรี่ "

มาสัมผัสเมืองสตูลนอกจากความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อีกด้วย และเราจะขยายผลไปยังท่าเรืออื่นๆ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกด้วย มาเที่ยวสตูลกัน อากาศดี๊ ดี ที่สตูลค่ะ

ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ Smart News

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562