ใช้นิทานเป็นสื่อปกป้องเด็ก Gen Alpha จากควันบุหรี่

คอลัมน์ : จับกระแส

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 พบว่า ปัจจุบันคนไทยสูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน แต่ละปีมีคนไทยตายจากบุหรี่ 55,000 คน แต่ละคนตายเร็วขึ้น 18 ปี ทั้งนี้ยังพบว่า คนไทยเสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง จำนวน 8,278 คนต่อปี และการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านเพิ่มขึ้นเป็น 17.3 ล้านคน

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกันรณรงค์ปกป้องสุขภาพของเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดพ้นจากการได้รับอันตรายของควันบุหรี่ มุ่งเน้นในการรณรงค์สร้างค่านิยมให้คนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ซึ่งนอกจากจะลดอันตรายของควันบุหรี่มือสองในบ้านที่มีต่อเด็กเล็ก (Gen Alpha) ยังทำให้เด็กในบ้านมีความเสี่ยงที่จะติดบุหรี่น้อยลงเนื่องจากต้นแบบที่ดีที่ไม่มีคนสูบบุหรี่ในบ้าน

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ ผู้เชียวชาญด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กจากพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น โดยจัดอบรมการใช้นิทานเป็นสื่อกับคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น

“นิทาน” จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีอิทธิพลต่อเด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทางภาษา ความคิดและจินตนาการของเด็กแล้ว ยังเป็นเครื่องมือช่วยให้เด็กเข้าใจ ในสิ่งที่เป็นรูปธรรม และเนื้อหาสาระในนิทานจะเป็นตัวชี้แนะพฤติกรรมนั้น ๆ ต่อเด็กได้ในอนาคต

โดยในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสื่อด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น หนังสือนิทาน การทำตัวกระรอกจากผ้าเช็ดหน้า และการผูกเชือก ประกอบการเล่านิทานในรูปแบบต่าง ๆ ในเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่  ในหัวข้อ “นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก”

มีผู้เข้าร่วมเป็นคุณครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 90 คน จาก 26 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้คุณครูที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก ได้มีแนวทางและมีสื่อพร้อมใช้นำไปใช้ในการณรงค์การป้องกันเด็กจากการได้รับอันตรายของควันบุหรี่มือสอง และมือสาม

ในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณแอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ และครอบครัว (นักแสดงและพิธีกร ช่อง 7 HD) คุณพ่อนักแสดง ครอบครัวปลอดบุหรี่ต้นแบบมาร่วมแลกเปลี่ยนและเสวนาในงานนี้ด้วย ซึ่งฝากข้อคิดดีๆ ไว้ว่า "คุณเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูก เลิกเถอะครับ เลิกบุหรี่ง่ายนิดเดียว "เลิกซื้อ เลิกสูบ" ครับ 

ข้อมูลจาก กองบรรณาธิการ Smart News 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562