บุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงมะเร็งเต้านม

คอลัมน์จับกระแส

ศาสตราจารย์ Kefah Mokbel ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขและรัฐมนตรีการศึกษาให้ประกาศแนวปฏิบัติถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าใหม่ เนื่องจากพบว่า "สารพิษในบุหรี่ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะในหญิงที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่วัยรุ่น จากการตรวจพบสารเคมีที่คล้ายคลึงกับฮอร์โมนเพศ รวมทั้งรายงานใหม่ที่พบโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งหลายชนิดในไอบุหรี่ไฟฟ้า"

ทั้งนี้หนึ่งในหกของวัยรุ่นใช้บุหรี่ไฟฟ้าในอังกฤษ บริษัทบุหรี่ไฟฟ้าพุ่งเป้าไปที่วัยรุ่น ด้วยการโฆษณาด้วยหลากหลายสีสัน และกลิ่นรสที่เย้ายวน และบุหรี่ไฟฟ้าวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างเคียงกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนให้รัฐบาลคงห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ และการห้ามขายตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป วัยรุ่นไทยจะถูกเย้ายวนให้เข้าไปเสพติดบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งประเทศต่างๆ ก็ทยอยออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในขณะนี้ 

ข้อมูลจาก : https://www.dailymail.co.uk/news/article-6818217/Vaping-epidemic-teenage-girls-lead-breast-cancer-later-life-warns-surgeon.html

เรียบเรียงโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 27 มีนาคม 2562