นวัตกรรมการบำบัดโดยไม่ใช้ยา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อยู่ในอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี

ขยายฐานสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่องานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

ขยายฐานสื่อท้องถิ่น ขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่

งานวิจัยแรกของโลก : บุหรี่ไฟฟ้าทำให้หนูทดลองเป็นมะเร็งปอด

นักวิจัยสหรัฐฯ พบหนูเกือบหนึ่งในสี่ป่วยเป็นมะเร็งปอด หลังจากสัมผัสไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ปี

“ Shop ชิม ชิลล์ ที่ไหน ๆ ก็ปลอดบุหรี่กับ GenZ ”

"ชิม ชิล ที่ไหน ๆ ก็ปลอดบุหรี่" ณ ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง บางเลน จังหวัดนครปฐม

20 โรงแรมในสงขลา ปลอดบุหรี่ี 100%

โรงแรมปลอดควันปลอดบุหรี่ 100 % เมืองสงขลา หนุนนโยบายสถานที่ปลอดบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จากกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าของนานาประเทศ

หลังจากมีการใช้ในยุโรปเมื่อราว 13 ปีที่แล้ว บุหรี่ไฟฟ้าก็กลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก เนื่องจากคำกล่าวอ้างจากผู้ผลิตว่าปลอดภัย กว่าการสูบบุหรี่ปกติ

ชมรม Gen Z โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

ผมคิดทุกวันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะสร้าง ....."ชมรม GenZ หล่มเก่า" ในโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่

นวัตกรรม เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ “Walk Rally 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่”

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสื่อรณรงค์

แหล่งผลิตนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส"

18 อรหันต์

การรวมตัวกันของเหล่าเด็กผู้ชาย ทั้ง ๑๘ คน ที่ไม่สนใจเรียน เป็นเด็กหลังห้อง

มุ่งมั่น เข้มแข็ง สู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ 100%

กล้าคิด กล้าทำ ....เพื่อโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมปลอดบุหรี่

โรงเรียนบ้านในสอยปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

Happy@School and Happy@Home ทำหลังบ้านให้มีความสุขด้วยการปลอดบุหรี่

ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี และรองนายก/รมว.สธ. แทนเด็กไทย

นายกรัฐมนตรี รองนายกและรมว.สธ. เป็นห่วงเยาวชนไทย "ยังคงกฎหมายและมาตรการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า"

กิจกรรม "ต้นกล้าวัยใส เด็กปกาสัยปลอดภัยบุหรี่"

สื่อมวลชนกระบี่ อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ โรงเรียนบ้านเกาะไทร จัดอบรมโครงการ ต้นกล้าวัยใส เด็กปกาสัยปลอดภัยบุหรี่

ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ลดความเสี่ยงโรค NCDs

แถลงข่าวและเสวนาพฤติกรรมลดการบริโภค "ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่"

วัสดุจับก๊าซพิษและควันบุหรี่จากเศษขนสัตว์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร ผลิตนวัตกรรมใหม่รณรงค์บุหรี่ในโรงเรียน

บุหรี่ไฟฟ้ามีฤทธิ์ทำลายสมองและทำให้เกิดการเสพติด

พบว่า เด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอัตราการขาดเรียนสูงกว่าเด็กทั่วไป เนื่องจากปัญหาสุขภาพปอด

สื่อมวลชนยกระดับเป็นนักขับเคลื่อนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ

สื่อมวลชนท้องถิ่น ยกระดับเป็นนักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ

สถาบันยุวทัศน์จับมือภาคีรัฐบาลไทย-สปป.ลาว ผลักดันข้อเสนอสู่หน่วยงานของรัฐทั้ง 2 ประเทศ

ไทย- สปป.ลาว ขับเคลื่อน "อาสาสมัครเยาวชน ปกป้องเยาวชนจากยาเสพติดและสารเสพติด"

นิทานสร้างสุข ลูกหลานปลอดควันบุหรี่

นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก