รำลึกถึงพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

คอลัมน์ : ย้อนวันวานงานควบคุมยาสูบ

มกราคม 2531 ครม.เห็นชอบตามที่โรงงานยาสูบเสอนแผนขยายโรงงานผลิต ฝ่ายต่างๆ ออกมาประท้วง นายกฯ เปรมนำเรื่องกลับเข้า ครม.และกลับมติ ครม.เดิมอนุมัติให้ปรับปรุงเครื่องจักรแทนการสร้างโรงงานใหม่ พร้อมสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอแผนควบคุมยาสูบต่อ ครม.