วารสาร Smart ปีที่ 20 ฉบับที่ 209 ประจำเดือนมกราคม ฉบับพิเศษ

"มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ด้วยการทำบ้านปลอดบุหรี่"

เพาะเมล็ดพันธ์ุ Gen Z Strong : เลือกไม่สูบ

วารสารเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 208 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 เรื่องเด่น "เพาะเมล็ดพันธ์ุ Gen Z Strong : เลือกไม่สูบ"

วารสาร Smart ฉบับที่ 206 เม.ย.-มิ.ย.2561

ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ"

วารสาร Smart ฉบับที่ 205 ประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2561

"พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมรณรงค์ให้วัยรุ่นหญิงไทยไม่สูบบุหรี่"

SMART ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560

"ถามเราว่าจะทำอย่างไร? ที่บริษัทบุหรี่ต้องการให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อ" Gen Z Gen Strong "เราจะโต้กลับไปว่า พวกเราเป็นคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่"

วารสาร Smart ฉบับที่ 203 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

เรื่องราวของ "Smoke free Youth Asean" เข้าพบนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

"พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ" ที่ใช้เวลากว่า 2 ปี ที่สามารถผ่านออกเป็นกฎหมายเริ่มบังคับใช้ได้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม เป็นต้นไป

ฉบับที่ 202 ประจำเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2560

วารสารราย 3 เดือน ฉบับ 202 ประจำเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2560 พบกับกิจกรรมความเคลื่อนไหวการรณรงค์ทั้งในและต่างประเทศได้ ฉบับนี้พบกับสองหนุ่มพรีเซนเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลกประเด็น บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา

วารสาร SMART ราย 3 เดือน ฉบับที่ 201 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2560

เรื่องราวในเล่ม "ต้องขอขอบพระคุณ สนช.และรัฐบาล ท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ผ่านกฎหมายควบคุมบุหรี่ฉบับใหม่ เพื่อปกป้องเด็กไทยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่ "....จากพวกเราตัวแทนเยาวชนไทย Gen Z Strong เลือกไม่สูบ

SMART ฉบับที่ 200 ประจำเดือนธันวาคม 2559

การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้เป็นดี เช่น เรื่องการไม่สูบบุหรี่นี่เป็นของยาก ความร่วมมือกันรณรงค์เรื่องนี้ให้เกิดผลได้ จะเป็นกำลังใจให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างอื่นๆ อีกต่อไป "ในอนาคตใครสูบบุหรี่จะเป็นคนล้าสมัย คนสมัยใหม่ต้องบังคับใจให้ทำความดีได้"